UBND huyện họp đánh giá tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư và xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022

Ngày 5/10 UBND huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thưc hiện giải ngân vốn đầu tư và xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Thế Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đ/c Lê Thế Đạt, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Căn cứ các quyết định của UBND tỉnh, UBND huyện Lâm Bình đã giao kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư để triển khai các Chương trình với tổng kế hoạch vốn giao trên 117.761,760 triệu đồng. Trong đó, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 30.948 triệu đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên 72.194,760 triệu đồng. Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 14. 619 triệu đồng.

Về tiến độ thực hiện, hiện nay các công trình, dự án đang triển khai lập đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập dự toán xây dựng công trình và triển khai các bước đầu tư nên chưa có khối lượng để giải ngân. Trong quá trình triển khai các dự án, công trình còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do có đầy đủ các văn bản hướng dẫn, quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 nên việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện còn nhiều lúng túng.

Tại cuộc họp lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện đã tập trung thảo luận nêu lên những khó khắn, vướng mắc, lúng túng trong quá trình triển khai, từ đó cùng nhau bàn giải pháp tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn huyện.

Đại biểu thảo luận tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Thế Đạt, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn của huyện, các đơn vị làm chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư của các chương trình, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh kế hoạch đảm bảo phù hợp theo quy định. Trong quá trình triển khai các bước đầu tư, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phải phối hợp chặt chẽ, hài hòa, cải cách thủc tục hành chính và lựa chọn các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công có năng lực, kinh nghiệm thực hiện các dự án, công trình đảm bảo chất lượng và hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư và xây dựng các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022.

PV

Tin cùng chuyên mục