Các thôn trên địa bàn xã Thổ Bình tổ chức thành công Hội nghị bầu trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Từ ngày 4 đến 10/10, các thôn bản của xã Thổ Bình đã tổ chức thành công Hội nghị bầu trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Công tác bầu cử tại các thôn được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch. Việc tổ chức Hội nghị bầu cử trưởng thôn thành công đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Các thôn thông nhất hình thức bầu cử trước khi bầu trưởng thôn 

Nhận thức được bầu cử trưởng thôn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể Nhân dân và là dịp để Nhân dân được phát huy quyền dân chủ, lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc tại ṭhôn. Ông Ma Công Minh, thôn Nà Vài đã sắp xếp công việc, trực tiếp đến nhà văn hoá thôn để cùng bà con bầu chọn người đủ tư cách, đạo đức, phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, tâm huyết làm trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ông Minh mong muốn và kỳ vọng, trưởng thôn khoá mới sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò trách nhiệm, khơi dậy được tinh thần đoàn kết nội lực để đưa thôn bản ngày càng phát triển theo hướng xây dựng nông thôn mới nâng cao, từng bước đưa đời sống của người dân ngày càng phát triển đi lên. 

Cử tri phát biểu ý kiến dân chủ tại Hội nghị bầu cử

Tại các ngày bầu cử trưởng thôn, đông đảo cử tri đại diện cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Thổ Bình đã đi thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Đến nay, 10/10 thôn của xã đã hoàn thành xong công tác bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025, với tỷ lệ cử tri bầu cử tại các thôn đạt từ 80% trở lên. Các trưởng thôn được cử tri lựa chọn là những người có đủ năng lực, uy tín, có tâm huyết trong cộng đồng dân cư sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không phụ sự tin tưởng, tín nhiệm của Nhân dân để đưa phong trào phát triển kinh tế - xã hội của thôn ngày một phát triển.

Cử tri thôn Nà Vài, xã Thổ Bình biểu quyết bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025

Để cuộc bầu cử trưởng thôn ở các thôn diễn ra đảm bảo thống nhất, công khai, dân chủ, đúng quy định và đạt kết quả cao, UBND - UBMTTQ xã Thổ Bình đã xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội nghị bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử trưởng thôn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và công tác chuẩn bị, các thôn đã tổ chức Hội nghị bầu cử đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Thông qua mỗi lá phiếu, cử tri lựa chọn được những người có năng lực, nhiệt tình, xứng đáng là chỗ dựa của người dân, xây dựng thôn, bản ngày càng phát triển.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục