Đoàn công tác của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội làm việc tại Lâm Bình

Sáng 7-10, Đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội do đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ Trưởng Bộ Lao động -Thương Binh và Xã hội làm Trưởng đoàn, làm việc với huyện Lâm Bình về Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Tô Đức, Chánh văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; đồng chí Nghiêm Xuân Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Lãnh đạo một số Sở, ngành liên quan. Về phía huyện Lâm Bình có đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Hiền, UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị huyện; Lãnh đạo UBND các xã, Thị trấn trên địa bàn huyện Lâm Bình.

Đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ Trưởng Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc các đại biểu đã được nghe lãnh đạo UBND huyện Lâm Bình báo cáo tình hình triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện. Theo đó, năm 2022, Lâm Bình được giao trên 82 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương trên 79,6 tỷ đồng, trong đó, đầu tư phát triển 70 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 9,5 tỷ đồng. Vốn đối ứng địa phương trên 2,39 tỷ đồng, trong đó vốn phát triển 2,1 tỷ đồng, vốn sự nghiệp trên 287 triệu đồng. Trên cơ sở vốn được giao, UBND huyện Lâm Bình đã giao kế hoạch vốn cho các cơ quan, đơn vị, đơn vị chủ trì dự án, tiểu dự án. Kết quả triển khai một số chính sách liên quan đến công tác giảm nghèo đã và đang phát huy hiệu quả như: chính sách hỗ trợ tiền điện; chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo đạt 411 tỷ đồng với 7.800 hộ vay phát triển kinh tế; hỗ trợ miễn phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP. Huyện Lâm Bình đề nghị với đoàn công tác, ưu tiên phân bổ đủ vốn theo Đề án đã trình theo từng năm và sớm có hướng dẫn triển khai chương trình, dự án. Bổ sung kinh phí thực hiện Tiểu dự án 2 (cải thiện dinh dưỡng) thuộc dự án 3 hỗ trợ sản xuất, cải thiện dinh dưỡng và dự án 5 hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Xem xét có cơ chế đặc thù trong việc lựa chọn đối tượng thụ hưởng khi thực hiện các mô hình, dự án đối với hộ nghèo, cận nghèo…

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện

Tại buổi làm việc các đại biểu đã cùng nhau thảo luận bàn các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư vốn, tạo sinh kế cho người dân…

Đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ Trưởng Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội thăm gian hàng
giới thiệu sản phẩm của huyện Lâm Bình.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ Trưởng Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội nhấn mạnh: Huyện xác định rõ lợi thế để phát huy tiềm lực kinh tế. Trong đó, huyện cần tập trung hỗ trợ cho đối tượng nghèo, những địa phương có hộ nghèo, tránh trùng lắp, thay thế nguồn chính sách; tránh đầu tư manh mún. Để tạo ra sự chuyển biến rõ ràng, tạo sức mạnh đầu tư. Huyện xác định đầu tư Du lịch thì phải rà soát kỹ đưa chính sách và bài bản, tạo chuỗi liên kết trong phát triển kinh tế, đưa nguồn vốn chính sách vào phát triển mạnh như dê núi, cá lồng để thu hút doanh nghiệp lớn vào đầu tư, tiêu thụ thì mới phát triển sản xuất bền vững và áp dụng được công nghệ, khoa học./.

Kim Thoa – Công Đại

Tin cùng chuyên mục