Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn.

Ngày 13/10/2022, Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với các Ban của Hội đồng nhân dân huyện và Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, HĐND huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; đã cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và nghị quyết của HĐND huyện, các chương trình, kế hoạch công tác của HĐND huyện để tổ chức thực hiện. Thường trực HĐND huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, phối hợp hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Chỉ đạo tổ chức thành công 01 kỳ họp thường kỳ, 02 kỳ họp chuyên đề, ban hành 56 Nghị quyết để quyết định những vấn đề quan trọng của huyện theo thẩm quyền. Tổ chức 04 cuộc giám sát chuyên đề, giám sát trực tiếp 03 đơn vị và giám sát báo cáo của các đơn vị. Trên cơ sở kiểm tra, giám sát, khảo sát HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém; đồng thời có những phản ánh, kiến nghị kịp thời đối với UBND huyện và các cơ quan hữu quan để xem xét, giải quyết. Qua đó, góp phần thúc đẩy việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng, An ninh trên địa bàn huyện. Các Ban HĐND huyện đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giám sát, chương trình làm việc năm 2022.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những nội dung như: Hoạt động giám sát về tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND; giám sát, khảo sát theo chuyên đề; công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư; hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND thường lệ…

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Các Ban HĐND huyện tập trung chuẩn bị tài liệu trình kỳ họp thứ V, HĐND huyện đúng thời gian quy định. Chủ động triển khai tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề, khảo sát; tập trung vào kiểm tra, khảo sát những nội dung thực hiện Nghị quyết của HĐND và những vấn đề cử tri quan tâm; tổ chức phiên giải trình, chất vấn giữa hai kỳ họp. Tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư công dân và tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ V, chú trọng tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo lĩnh vực. Đối với HĐND các xã, thị trấn tiếp tục nghiên cứu văn bản và các luật của HĐND. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức các phiên họp thường kỳ HĐND các xã, thị trấn đảm bảo, chất lượng, đúng thẩm quyền.

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục