Bế giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2022

Thực hiện Chương trinh công tác năm 2022 và thực hiện các Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức mở các lớp: Sơ cấp Lý luận Chính trị, lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị dành cho đảng viên mới và lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4. Chiều 12/10/2022, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Bế giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2022. Dự có các đồng chí Hà Thị Thu Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ Huyện, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Quan Thị Cẩm Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện.

Toàn cảnh Lễ Bế giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2022. 

Tham gia lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị có 58  học viên; lớp bồi dưỡng đảng viên mới 49 học viên; lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh đối tượng 4 là 45 học viên;  các học viên là những cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Sau thời gian 01 tháng, các học viên đã nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các chuyên đề tại các chương trình đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị: gồm 18 chuyên đề trong chương trình Sơ cấp lý luận chính trị, 10 chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng đảng viên mới và 11 chuyên đề của chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4. Ngoài ra, trong quá trình học tập, các học viên còn được thông tin, cập nhật những kiến thức mới, nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang và nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu tham dự Lễ Bế giảng.

Thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giúp các đồng chí học viên     hiểu và nắm vững được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trên các lĩnh vực. Từ đó, giúp học viên biết vận dụng những kiến thức được học vào thực tiến, thực hiện nhiệm vụ được phân công ở cơ quan, đơn vị, địa phương cơ sở.

Đồng chí Quan Thị Cẩm Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện phát biểu bế giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2022.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Quan Thị Cẩm Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện mong rằng: Các học viên không ngừng tự học, tự rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác; vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức lý luận đã học vào thực tế công tác và cuộc sống. Đồng thời đề nghị: Các học viên cần sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với Nhân dân; luôn nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân, vì lợi ích chính đáng của Nhân dân. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia tích cực tuyền truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng huyện Lâm Bình ngày càng phát triển.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó lớp Sơ cấp lý luận chính trị tỷ lệ học viên xếp loại giỏi đạt 26%, loại  khá đạt 72%, loại trung bình 2%.  Lớp bồi dưỡng đảng viên mới tỷ lệ học viên đạt loại giỏi đạt 25%, loại khá 65%, loại trung bình 10%. Và lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4, tỷ lệ học viên xếp loại giỏi đạt 47%, loại khá 53%, xếp loại trung bình không có.

Một số Hình ảnh tại buổi Lễ Bế giảng các lớp đào tạo, bồi dưỡng chính trị năm 2022

Công Đại

Tin cùng chuyên mục