HĐND huyện Lâm Bình tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026

Trong hai ngày 20 và 21 tháng 12 năm 2022, HĐND huyện Lâm Bình đã tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Lãnh đạo huyện Lâm Bình có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện ủy; Các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; Các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy, các ông, bà đại biểu HĐND huyện; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo các đơn vị trường học, Trưởng Trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; đánh giá hoạt động của HĐND huyện năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ  năm 2023.

Đ/c Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Ma Ngọc Trường, ủy viên Ban Thường vụ, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, Ủy viên Thường trực HĐND huyện chủ tọa kỳ họp

Năm 2022, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân huyện, sự điều hành tập trung, linh hoạt của Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương, sự ủng hộ, tham gia trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Hoàn thành đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch, cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 336 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành Nông, lâm nghiệp, thủy sản theo giá so sánh 2010 ước đạt trên 420 tỷ đồng, đạt kế hoạch giao. Trồng mới rừng tập trung trên 707 ha, đạt 108% kế hoạch, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 78,9%. Thu hút trên 146 nghìn lượt khách du lịch, đạt 107% kế hoạch giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 21,4 tỷ bằng 97,9% so với dự toán giao, trong đó thu cân đối ngân sách đạt 12,4 tỷ đồng, đạt 100,59% so với dự toán giao. Duy trì 03 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Hoàn thành xây dựng 03 vườn mẫu nông thôn mới; 01 thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thổ Bình. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 22,01%. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ từ mức độ 2 trở lên; tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ đạt trên 46,4 đạt 110% kế hoạch. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên 86%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa trên 81%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên 96%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 21,47%; duy trì 100% xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98,8%, đạt 104% kế hoạch. Tạo việc làm mới và chuyển đổi nghề cho 1.613 người, bằng 103,7% kế hoạch giao. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 45%, trong đó qua đào tạo nghề trên 32%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trong năm trên 7,39%. Xóa 377/343 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, đạt 110% kế hoạch giao.Tỷ lệ hộ dân đô thị được sử dụng nước sạch đạt trên 98%, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 99%. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tắm, nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh đạt trên 84%.

Đại biểu dự kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023. Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023; kế hoạch đầu tư công vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2023. Nghe các Ban Kinh tế - xã hội, Ban Dân tộc, Ban Pháp chế HĐND huyện Báo cáo thẩm tra các báo cáo của UBND huyện nêu tại kỳ họp và nghe Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện khóa III. Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương trước và sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa III.

Đ/c Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh  ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (giữa) dự kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế và đưa ra những giải pháp khắc phục để phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023.  Đồng thời phân tích, làm rõ những vấn đề mà cử tri huyện nhà quan tâm gửi tới kỳ họp như: Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, trật tự đô thị còn hạn chế; tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân, thi công một số công trình còn chậm; việc rà soát, hỗ trợ kinh phí phòng chống Covid-19 và các cơ chế chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh còn chậm; sản xuất nông nghiệp chưa có chuyển biến mạnh, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Chất lượng dịch vụ du lịch đã được nâng cao nhưng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn chưa đồng đều. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có mặt còn hạn chế. Việc chuyển đổi số tại một số cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp xã chưa quyết liệt. Công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực lòng hồ thủy điện có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng…

Đại biểu tham luận tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh Uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Lâm Bình đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh những tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại kỳ họp để các đại biểu thảo luận và tập trung khắc phục trong năm 2023. Trong đó, tập trung thực hiện tốt 2 khâu đột phá và 4 nhiệm vụ trong tâm mà Đảng bộ huyện đã xác định và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 03 và Nghị quyết 55 của HĐND tỉnh, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về công tác công tác giảm nghèo bền vững, về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo và tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri…

Đ/c Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Kỳ họp cũng đã thông qua các Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023. Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị cấp huyện và ngân sách các xã, thị trấn năm 2023. Nghị quyết về điều chỉnh chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 5 năm 2021-2025. Nghị quyết về phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện, các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã đồng tình và quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm vào các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, nhất là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021-2025, bên cạnh những thuận lợi căn bản, huyện ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong huyện để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và cả giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức tốt các hoạt động du lịch, dịch vụ, ổn định thị trường, nhất là các loại hàng hóa thiết yếu. Quan tâm chăm lo, nâng cao chất lượng các mặt công tác văn hóa - xã hội. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo Nhân dân vui Xuân đón Tết vui vẻ, an toàn…

Đ/c Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã hoàn thành các nội dung chương trình kỳ họp và thành công tốt đẹp. 

Hà Khánh- Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục