UBND huyện Lâm Bình và tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết và bàn giao kết quả hợp tác giai đoạn 2019 - 2022

Chiều ngày 14/11/2023, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết và bàn giao kết quả hợp tác giai đoạn 2019 - 2022.


 Toàn cảnh Hội nghị tổng kết và bàn giao kết quả hợp tác giữa UBND huyện Lâm Bình và tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam giai đoạn 2019 - 2022

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam bắt đầu các hoạt động hỗ trợ tại huyện Lâm Bình từ tháng 10 năm 2018 với mục tiêu cải thiện bền vững cuộc sống cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em dễ bị tổn thương nhất thuộc 6 xã dự án gồm: Bình An, Hồng Quang, Lăng Can, Phúc Yên, Thổ Bình và Xuân Lập. Sau gần 5 năm có mặt và thực hiện chương trình vùng, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam cùng với UBND huyện Lâm Bình và chính quyền xã đã hỗ trợ người dân trong các lĩnh vực như bảo vệ trẻ em, phát triển sinh kế, chăm sóc sức khỏe và nâng cao năng lực cho cán bộ và người dân.


Đại diện Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam báo cáo kết quả hợp tác giai đoạn 2019 - 2022

Đến nay, Chương trình Vùng Lâm Bình đã kết thúc các hoạt động hướng đến mục tiêu đã đề ra, với các dự án được thực hiện như: Kỹ thuật Dinh dưỡng; Kỹ thuật bảo vệ trẻ em; Bảo trợ và huy động sự tham gia của cộng đồng; Phát triển Sinh kế bền vững. Các dự án triển khai thiết thực đã giúp cho nhiều trẻ em nghèo, dễ bị tổn thương được bảo vệ; gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với khoa học kỹ thuật, hỗ trợ kiến thức cơ bản và hỗ trợ đầu vào để phát triển kinh tế hộ gia đình, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị tổng kết và bàn giao kết quả hợp tác giai đoạn 2019 - 2022.

Để duy trì những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới UBND huyện Lâm Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành của huyện và các xã thuộc dự án là Bình An, Hồng Quang, Lăng Can, Phúc Yên, Thổ Bình và Xuân Lập duy trì các kết quả, tổ nhóm, tài sản và hoạt động do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam hỗ trợ./.

Thuý Phượng - Tùng Lâm

Tin cùng chuyên mục