Hồng Quang tập trung thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Hồng Quang là xã vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc dân tộc thiểu số cùng sinh sống, với tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm cao. Để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, thời gian qua xã Hồng Quang đã tập trung thực hiện và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, qua đó, từng bước góp phần giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo và tạo diện mạo mới cho nông thôn vùng cao.

          Gia đình ông Ma Văn Đòng ở thôn Nà Trúc là một trong những hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo vừa được xã Hồng Quang và thôn bản xét, hỗ trợ một con bò cái sinh sản từ nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Việc quan tâm, hỗ trợ bò cái sinh sản cho gia đình chính  là nguồn động viên để gia đình ông Đòng có thêm điều kiện để vươn lên thoát nghèo bền vững. Chính vì vậy, sau khi nhận bò về nuôi, ông cùng các thành viên trong gia đình sẽ chịu khó chăm sóc tốt cho con bò và tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng chống dịch bệnh, để con bò phát triển khỏe mạnh, sớm cho sinh sản.

Hỗ trợ  bò cái sinh sản cho nhân dân từ nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

          Được khởi công xây dựng từ tháng 7 năm 2023, nhà truyền thống dân tộc Pà Thẻn ở thôn Thượng Minh có tổng diện tích hơn 200 mét vuông đang được Công ty An Huy, tỉnh Hà Giang phối hợp cùng UBND xã Hồng Quang đẩy nhanh tiến độ thi công. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành công trình vào giữa tháng 11 năm 2023 để bàn giao cho bà con đưa vào sử dụng đúng dịp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đơn vị đã chủ động tập kết vật liệu và thuê thêm nhân lực tại địa phương để tập trung xây dựng công trình.

Nhà truyền thống dân tộc Pà Thẻn ở thôn Thượng Minh đang được xây dựng

         Để thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, căn cứ vào nguồn vồn được giao, Uỷ ban nhân dân xã Hồng Quang đã tập trung tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của các chương trình, cũng như vận động bà con đồng tình ủng hộ khi xã triển khai thực hiện các công trình hạ tầng tại các thôn bản. Theo đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã tập trung thực hiện giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt; Phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền đế phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Đầu tư, hỗ trợ nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn. Trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đến nay, xã đã hỗ trợ 83 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo 83 con trâu, bò sinh sản. Nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã tập trung tu sửa, nâng cấp xây dựng sân thể thao của xã và tu sửa đường trục xã Đoạn từ QL 279 vào xóm Pooi, thôn Bản Luông.

        Để thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG trên địa bàn xã theo hướng phát triển toàn diện, bền vững, làm tiền đề để hoàn thành các mục tiêu của Chương trình theo kế hoạch gắn với thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Hồng Quang sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, để người dân phát huy vai trò chủ thể trong thực hiện xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục