Hiệu quả Đề án xoá nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo ở xã Phúc Sơn

Thực hiện chủ trương xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo gắn với việc thực hiện tiêu chí nhà ở dân cư trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình đã rà soát, lên phương án, huy động nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để làm nhà kiên cố, giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống.

Để hoàn thành được ngôi nhà ở kiên cố có tổng trị giá gần 100 triệu đồng, gia đình ông Ma Quang Nghiệp ở thôn Bản Lai, xã Phúc Sơn đã được UBND xã xét hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay ưu đãi 50 triệu đồng để làm nhà và phát triển kinh tế. Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, đúng mục đích, đến nay ngôi nhà của gia đình ông Nghiệp đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng, phấn khởi. Có nhà mới để ở, gia đình ông quyết tâm lao động sản xuất, chăn nuôi để phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Các hộ gia đình vui mừng, phấn khởi khi có nhà ở mới kiên cố

Năm 2023, xã Phúc Sơn có 22 hộ gia đình được hỗ trợ làm nhà ở mới và 12 hộ sữa chữa. Để giúp các hộ làm nhà theo kế hoạch, cùng với tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chủ động chuẩn bị các điều kiện để làm nhà, Uỷ ban nhân dân xã Phúc Sơn đã lồng ghép các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để hỗ trợ kinh phí, cũng như giải quyết tình trạng thiếu đất ở cho các hộ làm nhà. Với sự chủ động của các hộ, đặc biệt là có sự quyết tâm, quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền địa phương, đến nay các hộ được hỗ trợ làm nhà đang tập trung làm nhà đảm bảo theo đúng kế hoạch; tiến độ giải ngân vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia cho các hộ làm nhà đạt 70%. Việc triển khai thực hiện hiệu quả đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo ở xã Phúc Sơn những năm qua, đã góp phần quan trọng giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo và tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

Có thêm nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước, các hộ gia đình chủ động làm nhà ở kiên cố, đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới 

Để góp phần thực hiện tốt việc hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, xã Phúc Sơn tiếp tục hướng dẫn các hộ gia đình được hỗ trợ hoàn thành các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực; đảm bảo các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở đạt chất lượng theo đúng quy định.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục