Hội Nông dân xã Hồng Quang giúp hội viên phát triển kinh tế

Nhận thấy địa phương có điều kiện lợi thế phát triển sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa tập trung, những năm qua Hội nông dân xã Hồng Quang đã khuyến khích hội viên tận dụng vào điều kiện lợi thế của gia đình, địa phương để phát triển kinh tế

Việc chú trọng phát triển chăn nuôi lợn thịt theo hướng hàng hóa từ nhiều năm nay, thực sự đã giúp gia đình anh Ma Bá Quán ở thôn Bản Tha, xã Hồng Quang có được nguồn thu nhập ổn định và vươn lên thoát nghèo bền vững. Có được kết quả như vậy là do năm 2016, gia đình được vay 40 triệu đồng từ nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân Việt Nam để thực hiện dự án chăn nuôi lợn thịt. Trong quá trình thực hiện dự án, gia đình anh không chỉ nhận được sự quan tâm của tổ chức Hội hướng dẫn sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, mà gia đình anh còn được tham gia tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi nên gia đình anh luôn duy trì được việc phát triển chăn nuôi, ngay cả khi giá lợn thị trường không ổn định. Hiện nay, anh không chỉ chăn nuôi lợn trắng tại gia đình mà anh còn kết hợp làm trang trại để chăn nuôi lợn đen, mỗi năm giúp gia đình anh có nguồn thu nhập ổn định. Để duy trì phát triển chăn nuôi đàn lợn theo hướng hàng hóa, gia đình anh đã lắp đặt hầm bể khí biôga theo chương trình của Hội nông dân. Qua đó, đã giúp gia đình anh chăn nuôi thuận lợi hơn, hạn chế được dịch bệnh hay xuất hiện ở đàn vật nuôi, đặc biệt là không còn lo lắng làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Anh Ma Bá Quán, thôn Bản Tha, xã Hồng Quang, chăm sóc đàn lợn đen của gia đình

          Hội Nông dân xã Hồng Quang hiện có trên 795 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 9 chi hội thôn bản, hội viên chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, kết hợp với chăn nuôi. Để giúp hội viên có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, hàng năm, các chi hội thôn bản trên địa bàn xã đã tổ chức phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất đai, lao động và tận dụng các chương trình, dự án, các chính sách hỗ trợ... để chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ, đến nay, Hội nông dân xã Hông Quang có 30 hộ hội viên được lắp đặt hầm bể khí biôga để phục vụ phát triển chăn nuôi, trên 430 lượt gia đình hội viên được vay vốn từ Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với tổng số dư nợ trên 20 tỷ đồng. Để giúp hội viên sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, cùng với việc giám sát sử dụng nguồn vốn vay, Hội còn chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn tập huấn KHKT về trồng trọt, chăn nuôi, nhằm định hướng cho hội viên biết phát huy thế mạnh của địa phương vào phát triển kinh tế gia đình. Từ việc hỗ trợ vốn, kỹ thuật hội viên nông dân xã Hồng Quang đã tập trung nhân rộng thành công các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao và ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi. Đến nay, toàn hội có 100 hộ sản xuất kinh giỏi các cấp, tăng 20 hộ so với năm 2012. Điển hình có hộ ông  Nguyễn Văn Hải, ông Ma Văn Lời, thôn Bản Luông; ông Triệu Văn Quy, thôn Pooi... Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã còn tuyên truyền vận động, nhằm nêu cao nhận thức cho mọi người dân nói chung, cán bộ, hội viên nông dân nói riêng về công tác giảm nghèo, nâng cao nhận thức cho các hộ nghèo tự vươn lên trong lao động sản xuất để có đời sống ổn định, thoát nghèo bền vững. Qua đó, đã góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu công tác giảm nghèo hằng năm của xã. 

Để tạo thêm động lực cho hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân xã Hồng Quang tiếp tục phối hợp với các ngành chuyên môn, hỗ trợ hội viên về vốn, giống, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm, nhằm giúp hội viên yên tâm lao động sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo ở địa phương.

Thúy Phượng - Xuân Cường.

Tin cùng chuyên mục