Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phúc Yên khởi công, công trình thanh niên năm 2018

Vừa qua, Đoàn thanh niên CSHCM xã Phúc Yên đã phối hợp với Huyện Đoàn Lâm Bình tổ chức lễ Khởi công công trình thanh niên năm 2018, xây dựng sân khấu ngoài trời tại sân vận động Trung tâm xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình.

Công trình Xây dựng sân khấu ngoài trời tại sân vận động Trung tâm xã  Phúc Yên, huyện Lâm Bình, có chiều dài sân khấu 12m; 6m; Chiều cao sân khấu 0,7m, với tổng kinh phí dự toán 30 triệu đồng được đóng góp từ nguồn xã hội hóa trên địa bàn xã. Phấn đấu trong tháng 7/2018 công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là công trình thanh niên nhiều ý nghĩa, thể hiện rõ vai trò xung kích, tình nguyện, sự quyết tâm của tuổi trẻ xã nhà đồng hành cùng các cấp, các ngành chung tay xây dựng nông thôn mới. Công trình sau khi hoàn thành đi vào sử dụng sẽ phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân và ĐVTN, đặc biệt bảo tồn, phát huy các giá trị, di sản văn hóa truyền thống các dân tộc.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong tháng 7/2018

Việc xây dựng công trình phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia thực hiện, đảm nhận những việc khó, việc mới gắn với xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ chính trị tại địa phương; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư trên địa bàn xã Phúc Yên./.

Kim Thoa - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục