Hội Nông dân xã Thổ Bình đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Hội Nông dân xã Thổ Bình hiện có trên 1.100 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 10 chi hội thôn bản. Những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vừng" là một trong những phong trào thi đua được Hội Nông dân xã chú trọng triển khai và thực hiện có hiệu quả. Phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống và tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần, nghị lực vượt khó của nhân dân vươn lên làm giàu chính đáng.

Để phong trào đạt được hiệu quả, Hội Nông dân xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, chuyển đổi ngành nghề sang sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thương mại với những biện pháp cụ thể, thiết thực như: xây dựng các mô hình kinh tế, tổ chức tập huấn, chuyển giao KHKT, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, tổ chức dịch vụ và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nên trong những năm qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã được hội viên nông dân trong xã tham gia hưởng ứng tích cực. Theo như ông Ma Công Nhúc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thổ Bình cho biết: Hiện nay, trên địa bàn bàn xã Thổ Bình có 4 hộ hội viên kinh doanh vận tải hành khách, 12 hộ kinh doanh vận tải hàng hóa, vật liệu xây dựng, 3 hộ sản xuất gạch bê tông, 3 hộ chế biến lâm sản, 119 hộ trồng rừng và có nhiều hộ hội viên đã chú trọng, tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa. Thực hiện Chương trình Quốc gia về giảm nghèo, hằng năm Hội đã chủ động đăng ký đảm nhận hỗ trợ giúp đỡ 10 hộ nghèo thoát nghèo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: hướng dẫn hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và vận động hội viên trong toàn hội tham gia giúp đỡ các hộ về ngày công khi có nhu cầu. Từ những biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ, trong 5 năm qua Hội Nông dân xã Thổ Bình đã giúp đỡ được 51 hộ hội viên thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo của hội xuống còn 47%. Thông qua các phong trào, tổ chức Hội đã gắn kết các hoạt động củng cố xây dựng tổ chức Hội với việc giúp nhau làm kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Qua đó, đã thu hút ngày càng nhiều hộ nông dân tham gia tổ chức hội, cụ thể năm 2012, Hội chỉ có 972 hội viên thì đến hết năm 2017, con số này đã tăng  lên 1.104 hội viên. Từ những kết quả đã đạt được, trong 5 năm qua, tổ chức Hội Nông dân xã Thổ Bình luôn được các cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá xếp loại vững mạnh và được tặng nhiều Bằng khen, giấy khen.

Nông dân xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình tập trung phát triển cây lạc theo hướng hàng hóa

Có thể nói, Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" ở Hội Nông dân xã Thổ Bình đã thực sự đáp ứng được nhu cầu của người dân, có sức lan toả rộng lớn và thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia. Phong trào đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục