Thổ Bình tập trung gieo cấy lúa vụ mùa 2018

Với phương châm tích cực, khẩn trương, thời điểm hiện tại, trên các xứ đồng trên địa bàn huyện vùng cao Lâm Bình, bà con đang tập trung nhân lực gieo cấy lúa vụ mùa năm 2018, đúng khung thời vụ tốt nhất. Trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường các địa phương cũng chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện về thuỷ lợi, chăm sóc, bảo vệ diện tích lúa vụ mùa đảm bảo năng suất, sản lượng, an ninh lương thực trên địa bàn

Khác với vụ mùa năm trước, năm nay nhân dân ở thôn Bản Pước, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đã cùng nhau đưa giống lúa Bắc thơm và giống lúa Thiên ưu 8 vào gieo cấy, đây là giống mới có năng suất, chất lượng cao. Hiện nay, bà con trong thôn đang tập trung nhân lực gieo cấy theo khung thời vụ tốt nhất.  

Nhân dân thôn Bản Pước, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình tập trung gieo cấy lúa vụ mùa

Vụ mùa năm nay bà con nông dân xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đã tập trung sử dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, kháng bệnh tốt. Trong đó giống lúa thuần được bà con nông dân trên địa bàn như giống lúa BC15, Đài Thơm, Thiên ưu 8, Bắc Thơm,... Đây là các giống lúa đã qua khảo nghiệm và thích nghi với điều kiện sinh thái trên địa bàn. Theo kế hoạch toàn xã gieo cấy trên 200ha lúa vụ mùa, đến thời điểm này nhân dân đã tiến hành cấy đạt khoảng 90% diện tích. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ và chuyển đổi cơ cấu giống phù hợp, địa phương còn tích cực tuyên truyền bà con nông dân chủ động với việc ứng phó với tình hình mưa lũ, hạn chế thấp nhất khi có thiên tai xảy ra.

Nhân dân xã Thổ Bình tập trung nhân lực, phương tiện ra đồng làm đất, gieo cấy

Xác định vụ mùa là vụ sản xuất phải đối mặt với nhiều khó khăn nhất là mưa lũ, chính vì vậy các ngành chuyên môn từ huyện đến cơ sở đã tăng cường hướng dẫn nông dân thực hiện dự phòng giống lúa ngắn ngày để khắc phục kịp thời diện tích do mưa lũ gây hại. Đồng thời làm tốt công tác dự tính, dự báo và tổ chức phòng trừ sâu bệnh kịp thời để đạt kết quả cao nhất trong sản xuất.

 

                                   

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục