Hội Nông dân huyện Lâm Bình nhìn lại sau một nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 2012-2018, tuy gặp không ít khó khăn, thách thức của một huyện mới được thành lập, song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền, sự hỗ trợ, phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể cùng với sự nỗ lực của cán bộ, hội viên. Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Lâm Bình đã phấn đấu khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ I đề ra. Các phong trào thi đua của Hội tiếp tục được phát triển, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, nông dân ngày càng được nâng cao. Qua đó, khẳng định tổ chức Hội thật sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và là chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Hội Nông dân huyện Lâm Bình hiện có 6.436 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 8 cơ sở Hội. Để nâng cao nhận thức, trình độ dân trí, ý thức chính trị cho cán bộ, hội viên, nông dân, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể cùng cấp, tổ chức được 755 buổi tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho 387.736 lượt cán bộ, hội viên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ nông dân, loa FM, hội nghị tập huấn, sơ, tổng kết của Hội, các hội thi, nêu gương điển hình tiên tiến… Qua đó, đã tạo nên sự đồng thuận, phấn khởi, củng cố và nâng cao niềm tin của giai cấp nông dân đối với Đảng và Nhà nước.

Từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, Hội Nông dân huyện Lâm Bình đã luôn bám sát và cụ thể hóa các Nghị quyết, chương trình chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ huyện. Đồng thời, vận dụng lồng ghép linh hoạt những nội dung chương trình hành động vào tình hình thực tế của địa phương. Phát huy vai trò đi đầu của hội viên nông dân trong việc tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn và thực hiện Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Những năm qua, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn huyện đã đổi mới cách nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng, thế mạnh về tiền vốn, lao động, đất đai, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả các dự án do Hội triển khai như: Dự án chăn nuôi lợn thịt ở xã Hồng Quang, lợn sinh sản ở xã Thổ Bình, chăn nuôi trâu, bò nhốt vỗ béo ở xã Bình An, dự án bò của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và Tập đoàn Vingroup … Đồng thời, phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, tạo điều kiện cho trên 2.925 lượt hộ hội viên vay vốn, với tổng dự nợ gần 138 tỷ đồng, nhằm giúp hội viên có thêm điều kiện để phát triển kinh tế. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện tổ chức 1.756 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho hơn 66.550 lượt hội viên nông dân. Qua đó, giúp người nông dân có thêm kiến thức, kinh nghiệm để phát triển kinh tế với nhiều cách làm khác nhau như: trồng cây rau bò khai, cây giảo cổ lam, rau ngót rừng ở các xã Lăng Can, Thượng Lâm, Hồng Quang, chăn nuôi lợn đen, vịt bầu, dê núi tại xã Khuôn Hà, Thổ Bình, Xuân Lập, chăn nuôi trâu, bò nhốt vỗ béo ở xã Bình An, chăn nuôi cá ở Thượng Lâm. Những mô hình này đã và đang đem lại nguồn thu nhập chính cho các hộ gia đình. 

                          Mô hình chăn nuôi lợn thịt ở xã Hồng Quang triển khai từ năm 2016, đến nay                                                            đang được duy trì hiệu quả, đã góp phần đem lại nguồn thu nhập cho nhiều hội viên nông dân

Xác định nông dân là chủ thể quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện Lâm Bình đã chỉ đạo các cơ sở hội, chủ động phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức cho người nông dân về xây dựng NTM. Từ năm 2012 đến năm 2018, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã đóng góp trên 600 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động, hiến trên 8.500 m2 đất để thực bê tông hóa 286 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa 315 km kênh mương; xây dựng 35 nhà văn hóa thôn bản. Lắp đặt được 520 bể Biogas cho các hộ gia đình và có 946 hộ đã thực hiện xây dựng ba công trình vệ sinh. Kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện, đến hết năm 2017 đã có 2 xã Thượng Lâm, Khuôn Hà đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại thực hiện đạt từ 6 đến 12 tiêu chí, phấn đấu đến hết năm 2018 có thêm xã Lăng Can về đích xây dựng nông thôn mới. 

                                       Hội viên nông dân huyện Lâm Bình đã tích cực hưởng ứng và tham gia                                                                                                thực hiện có hiệu quả trong việc xây dựng nông thôn mới.

Nhờ chủ động đổi mới phương thức hoạt động nên Hội nông dân huyện Lâm Bình đã thu hút được đông đảo nông dân tham gia tổ chức hội, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện khóa I đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong nhiệm kỳ, Hội có 2.295 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 767 hộ so với năm 2012. Bình quân, mỗi năm giúp đỡ trên 80 hộ nghèo thoát nghèo. 8/8 Hội cơ sở thành lập được Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và duy trì hoạt động thường xuyên theo quy chế. Hằng năm có 87% tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Hội đã đã thu hút, kết nạp mới được 1.629 hội viên. Giới thiệu 325 hội viên nông dân ưu tú cho Đảng để bồi dưỡng, phát triển Đảng; trong đó đã có 286 hội viên được xem xét, kết nạp vào Đảng, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Với những kết quả đã đạt được, trong 5 năm qua, Hội Nông dân huyện đã có 75 tập thể và 82 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân được các cấp khen thưởng, trong năm 2017, 8/8 cơ sở đều đạt vững mạnh. Từ những kết quả đã đạt được, tổ chức Hội Nông dân đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cụ thể, tổng sản lượng lương thực năm 2012, chỉ đạt 16.356 tấn, thì đến năm 2017 đạt 18.315 tấn, tăng 1.959 tấn; chăn nuôi được duy trì và phát triển, hằng năm đàn trâu tăng 2,7%; bò tăng 3,5%, đàn lợn tăng 5%; đàn gia cầm tăng 5%; Có 24 hộ nuôi cá với 256 lồng cá các loại, kết hợp chăn nuôi thủy sản và đánh bắt trên vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, nâng tổng sản lượng thuỷ sản đạt trên 380 tấn. 

Để phát huy những kết quả đã được, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện Lâm Bình tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, là trung tâm và nòng cốt trong công cuộc xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân. Trực tiếp và phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở nông thôn. Giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện phấn đấu sớm đưa huyện Lâm Bình thoát khỏi tình trạng kém phát triển.

 

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục