Nhân dân tái định cư xã Bình An nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng NTM

Năm 2006, xã Bình An đón nhận 75 hộ dân từ vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang về tái định cư tại 3 thôn bản trên địa bàn xã. Những năm đầu mới chuyển đến nơi ở mới đời sống nhân dân đã gặp rất nhiều khó khăn. Song với sự quan tâm kịp thời của cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến địa phượng cùng sự nỗ lực vượt khó của các hộ dân tái định cư, đến nay đời sống của người dân ở các khu tái định cư trên địa bàn xã Bình An đã ổn định. Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương, luôn nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Năm 2006 khu tái định cư thôn Tiên Tốc, xã Bình An, đón 27 hộ gia đình di dân từ thôn Phạc Mạ, xã Thúy Loa, thuộc vùng lòng hồ thủy Tuyên Quang về tái định cư. Mặc dù thời điểm mới đến nơi ở mới còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng bà con trong thôn luôn đoàn kết giúp nhau trong phát triển kinh tế, đời sống của người dân đã từng bước ổn định, kinh tế có bước phát triển, diện mạo của khu tái định cư Tiên Tốc đã và đang đổi thay từng ngày. Trước đây bà con chủ yếu canh tác trên nương dẫy, kinh nghiệm trồng cấy lúa nước còn hạn chế. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương  tổ chức cho cán bộ khuyến nông xuống tập huấn, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, giờ đây họ đã thành thạo, đã quen với công việc đồng ruộng. Ngoài làm một vụ lúa chính trong năm bà con còn chủ động gieo trồng thêm cây ngô trên những diện tích thiếu nước tưới. Do chủ động trong sản xuất nông nghiệp nên sản lượng lương thực của nhân dân trong thôn luôn đảm bảo, không còn tình trạng thiếu đói giáp hạt. Cùng với đó, nhân dân trong thôn còn trồng thêm cây mía trên đất màu đồi đã mang lại thêm nguồn thu nhập cho nhân dân. Ngoài trồng trọt, bà con nơi đây còn tích cực chăn nuôi, gia súc, gia cầm, đặc biệt là chăn nuôi trâu, bò theo hình thức nuôi nhốt vỗ béo. Từ việc cần cù, chịu khó, chủ động trong lao động sản xuất mà đời sống của nhân dân tái định cư ở thôn Tiên Tốc đã ổn định hơn, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm.

Bà con nông dân khu tái định cư thôn Tiên Tốc thu hoạch ngô vụ xuân

Trong những năm qua bà con các dân tộc trong thôn, luôn cùng nhau xây dựng mối quan hệ đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Để thuận tiện trong lao động sản xuất và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong thôn đã tích cự tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng của thôn bản bản. Ngoài những công trình xây dựng thuộc Chương trình di dân tái định cư, nhân dân trong thôn còn tích cực cùng nhau xây dựng các tuyến đường bê tông liên thôn, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và kiên cố hóa các tuyến kênh mương thủy lợi để đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu đi lại, sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Đến nay 100% tuyến đường trong thôn đã được bê tông hóa, thôn làm được gần 100 mét đường bê tông nội đồng, lắp đặt trên 500 mét kênh mương thủy lợi bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn. Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực của người dân đến nay diện mạo của khu tái định cư Tiên Tốc đã thực sự ổn định và có bước phát triển mạnh.

  

                                                Nhân dân khu tái định cư Tiên Tốc, xã Bình An, huyện Lâm Bình                                                     lắp đặt kênh mương thủy bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn

Đường bê tông nội đồng khu tái định cư Tiên Tốc

Trên địa bàn xã Bình An có 3 khu tái định cư ở các thôn Tiên Tốc, Chẩu Quân, Nà Coóc, sau hơn 11 năm xây dựng, sinh sống, sản xuất phát triển trên quê hương mới, bà con đã thật sự hoà nhập với cộng đồng và cuộc sống nơi đây. Mặc dù đời sống đã ổn định nhưng nhân dân vẫn còn một số ý kiến, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác xây dựng một số công trình hạ tầng còn thiếu do chưa bố chí được vốn để đầu tư xây dựng, một số hộ còn thiếu đất sản xuất… Những vấn đề thắc mắc, kiến nghị của nhân dân ở các khu tái định cư đã được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến địa phương tiếp thu trả lời cho nhân dân, đồng thời cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát, giải quyết những vấn đề kiến nghị cho nhân dân, để nhân dân ở các khu tái định cư có cuộc sống tốt hơn, ổn định hơn. Qua đó tạo niềm tin tưởng của nhân dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. 

Mô hình nuôi trâu nhốt vỗ béo ở khu tái định cư thôn Nà Cóoc, xã Bình An

Đối với công tác di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chuyên môn của huyện Lâm Bình luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến của nhân dân ở khu tái định cư. Qua đó chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tập trung rà soát nội dung các ý kiến, kiến nghị của nhân dân và tiến hành kiểm tra, rà soát các danh mục đầu tư để tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các khu tái định cư để nhân dân có điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, nhân dân ở các khu tái định cư cũng cần nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy địa phương, chủ động trong phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống trên quê hương mới ngày càng phát triển giàu đẹp hơn.

                       

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục