Ban Công tác mặt trận Khu dân cư Đồng Tiến, xã Phúc Sơn phát huy vai trò đoàn kết trong Nhân dân

Phát huy vai trò của công tác mặt trận, trong những năm qua, Ban công tác Mặt trận khu dân cư thôn Đồng Tiến, xã Phúc Sơn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa… Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và xây dựng thôn bản ngày thêm đổi mới.

Để góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường trong thôn sạch đẹp và thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, anh Ma Đình Vui cùng với các hộ gia đình ở thôn Đồng Tiến đã thường xuyên tham gia vệ sinh quét dọn, phát quang các tuyến đường làng, ngõ xóm, nhà văn hoá thôn. Thông qua việc làm cụ thể, có thể thấy phong trào “ Lâm Bình chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” luôn được bà con trong thôn Đồng Tiến hưởng ứng, đoàn kết duy trì thực hiện hiệu quả nhằm xây dựng thôn bản ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Bà con Nhân dân thôn Đồng Tiến tích cực vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch đẹp

Thôn Đồng Tiến, xã Phúc Sơn hiện có gần 110 hộ gia đình, trên 460 nhân khẩu. Nhằm phát huy vai trò đoàn kết trong nhân dân, những năm qua, Ban công tác mặt trận đã tăng cường tuyền truyền, vận động bà con trong thôn giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, người dân đã đóng góp 105 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa; tham gia ngày công lao động làm 750m đường bê tông nội đồng; 1.254m kênh mương cấu kiện đúc sẵn; xây dựng 40 cột đèn thắp sáng đường quê; giúp đỡ 4 hộ gia đình làm nhà ở mới. Đến nay, trong thôn đã thành lập được 5 nhóm tự quản về vệ sinh môi trường và xây dựng 1 mô hình về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Hằng năm, thôn luôn đạt danh hiệu thôn văn hoá.

Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết Nhân dân, đến nay thôn Đồng Tiến đã lắp đặt được nhiều tuyến kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn để phục vụ sản xuất

Với những kết quả đã đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động, thôn Đồng Tiến luôn được cấp uỷ Đảng, chính quyền xã và MTTQ các cấp ghi nhận, đánh gia cao.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục