Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ Lâm Bình

Ngày 4/7, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tổ chức hội nghị thống nhất một số nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thu Hường, Phó Bí thư Huyện uỷ; Lê Thế Đạt, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của huyện.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã được nghe lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện, trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Tờ trình xin chủ trương về Kế hoạch tổ chức Tọa đàm về phát triển du lịch huyện Lâm Bình; Tờ trình xin ý kiến về dự thảo Kế hoạch của BTV Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 470-KH/TU ngày 19/4/2024 của BTV Tỉnh ủy thực hiện chỉ thị số 29 CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Dự thảo báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Dự thảo báo cáo kết quả giải quyết đơn thư 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện 02 khâu đột phá, 04 nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025; Tờ trình xin ý kiến về quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của BTV Huyện ủy; Báo cáo quyết toán ngân sách Đảng 2023; Nội dung chương trình hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 18; công tác tổ chức cán bộ, đảng viên.

Toan cảnh hội nghị 

Tại hội nghị, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ thống nhất cao với các báo cáo, kế hoạch trình tại hội nghị. Cho ý kiến váo các nội dung trình tại hội nghị, các đại biểu chủ yếu tham gia đánh giá, làm rõ những tồn tại, hạn chế cũng như đưa ra nhiệm vụ, giải pháp để bổ sung vào các báo cáo và các kế hoạch trình tại hội nghị.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Kết luận các nội dụng tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của các cơ quan chuyện của huyện. Đồng chí cũng đánh giá cao các ý kiến tham gia của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ đối với các nội dung trình tại hội nghị. Đồng chí yêu cầu các cơ quan chuyên môn của huyện khẩn trường chỉnh sửa và bổ sung hoàn thiện các Báo cáo, các Kế hoạch để sớm ban hành và tổ chức triển khai thực hiện.

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục