Loại văn bản: Quyết định
STTTên văn bảnTải về
166 Quyết định Số 150/QĐ-UBDND huyện Lâm Bình ngày 13/07/2018 của UBND huyện, về việc công bố công, công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Lâm Bình.
167Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND huyện về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Lâm Bình
168Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025
169Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tuyên truyền, phổ biến, nắm tình hình thực hiện chính sách đền bù, hỗ trợ của Nhà nước về di dân, tái định cư Dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn huyện Lâm Bình
170Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc công nhận ranh giới thửa đất và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hội gia đình ông Ma Bá Mắn, thôn Lung Luông và hộ gia đình ông Đặng Văn Quý, thôn Thẳm Hon, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
171Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện các Dự án 1: Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018
172Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc phê duyệt và giao kế hoạch vốn Dự án 2: Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn huyện Lâm Bình (Đợt 1)
173Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND huyện về Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2018
174Quyết định số 82 ngày 25/01/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường ống thủy lợi Khuổi Luông, thôn Nà Vàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
175Quyết định số 85 ngày 25/01/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường giao thông liên thôn Nà nghè - Bản Luông, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
176Quyết định số 83 ngày 25/01/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Kè chống sạt lở khu vực Nà Ky, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang.
177Quyết định số 86 ngày 25/01/2018 của UBND huyện. Về viêc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Sân thể thao xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
178Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc ban hành kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Lâm Bình năm 2018
179Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND huyện về Giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
180Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố