Loại văn bản: Quyết định
STTTên văn bảnTải về
151Quyết định số 1945 /QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Cải tạo, nâng cấp, đường giao thông khu tái định cư thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
152Quyết định số 1913 /QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm đồ dùng, đồ chơi cho Trường Mầm non Khuôn Hà, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình
153Quyết định số 1910 / QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Sửa chữa,cải tạo,nâng cấp nhà vệ sinh,nhà tắm cho học sinh và giáo viên tại các trường học trên địa bàn huyện.
154Quyết định số 1909 /QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Sửa chữa, thay mái nhà công vụ, nhà bếp của giáo viên tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.
155Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND huyện Về việc Phê duyệt Phương án Ra quân giải toả hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Lâm Bình năm 2018
156Quyết định số 1904 /QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND huyện Về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021
157Quyết định số 235 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình.
158Quyết định số 236 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình.
159Quyết định số 237 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình.
160Quyết định số 238 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình.
161Quyết định số 239 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Lăng Can, huyện Lâm Bình.
162Quyết định số 346 /QĐ-UBND Ban hành Đề án xét tặng danh hiệu và trao giải thưởng “Doanh nhân tiêu biểu”,“Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Tuyên Quang lần thứ III năm 2019 ngày 19/11/2018 của UBND tỉnh
163Quyết định số 333 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh
164Quyết định số 210 /QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND huyện. Về việc bổ sung danh sách hộ tham gia thực hiện Dự án phát triển sản xuất chăn nuôi Trâu vỗ béo, nhốt theo hướn an toàn sinh học liên kết theo chuỗi giá trị, găn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên xã trên địa bàn huyện Lâm Bình.
165Quyết định số 1294 /UBND ngày 26/9/2018 của UBND huyện. Về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách hộ tham gia thực hiện Dự án phát triển sản xuất chăn nuôi trâu vỗ béo, nhốt theo hướng an toàn sinh học liên kết theo chuỗi giá trị, găn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm (quy mô liên xã) trên địa bàn huyện Lâm Bình.