Loại văn bản: Quyết định
STTTên văn bảnTải về
1Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
2Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 06/10/2023 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ 03 Quyết định phê duyệt quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017
3Quyết định số 169 ngày 06/10/2023 của UBND huyện V/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư thôn Bản chợ, xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang.
4Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 01/9/2023 của UBND huyện Lâm Bình về việc công nhận kết quả xét tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023
5Công văn số 3082 /UBND-TH ngày 24/8/2023 của UBND huyện V/v triển khai thực hiện Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
6Công văn số 794/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh
7Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
8Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 01/7/2023 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý; quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
9Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
10Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực đất đai; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
11Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định cụ thể một số nội dung tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
12Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 07/5/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ của thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang
13Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Việc làm; Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
14Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
15Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang