Lĩnh vực: Kế hoạch - Đầu tư
STTTên văn bảnTải về
61Công văn Số 21 CTr/HU Chương trình kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018 ngày 03/8/2018 của Huyện ủy
62Chương trình số 06/CTr-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang năm 2018
63Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành vốn nhà nước tại doanh nghiệp
64Quyết định số 82 ngày 25/01/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường ống thủy lợi Khuổi Luông, thôn Nà Vàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
65Quyết định số 85 ngày 25/01/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường giao thông liên thôn Nà nghè - Bản Luông, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
66Quyết định số 83 ngày 25/01/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Kè chống sạt lở khu vực Nà Ky, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang.
67Quyết định số 86 ngày 25/01/2018 của UBND huyện. Về viêc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Sân thể thao xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.