Lĩnh vực: Kế hoạch - Đầu tư
STTTên văn bảnTải về
46Quyết định số 1946 /QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở khu Nà Thẳm, thôn Nà Khà, xã Lăng Can, huyệt Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
47Luật số 1948 /QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa sân tiêu năng cầu Táng Heo và xây dựng kè chống sạt lở khu vực Nà Ngoạng, thôn Nà Khà, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
48Quyết định số 1948 /QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cầu thang thủy lợi Phai Pang, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
49Quyết định số 1949 /QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cầu qua suối vào Ủy ban nhân dân xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
50Quyết định số 1945 /QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Cải tạo, nâng cấp, đường giao thông khu tái định cư thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
51Quyết định số 1913 /QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm đồ dùng, đồ chơi cho Trường Mầm non Khuôn Hà, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình
52Quyết định số 1910 / QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Sửa chữa,cải tạo,nâng cấp nhà vệ sinh,nhà tắm cho học sinh và giáo viên tại các trường học trên địa bàn huyện.
53Quyết định số 1909 /QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Sửa chữa, thay mái nhà công vụ, nhà bếp của giáo viên tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.
54Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND huyện Về việc Phê duyệt Phương án Ra quân giải toả hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Lâm Bình năm 2018
55Kế hoạch số 104 /KH-UBND ngày 28/11/2018 của UBND huyện. Về việc xây dựng Trung tâm huyện Lâm Bình đạt tiêu chí đô thị loại V vào năm 2020
56Quyết định số 235 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình.
57Quyết định số 236 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình.
58Quyết định số 237 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình.
59Quyết định số 238 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình.
60Quyết định số 239 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Lăng Can, huyện Lâm Bình.