Lĩnh vực: Kế hoạch - Đầu tư
STTTên văn bảnTải về
31Quyết định số 374 /QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình.
32Quyết định số 271 /QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình.
33Công văn số 58 /CV-HĐND ngày 26/12/2018 của Huyện ủy. Về việc triệu tập kỳ họp bất thường, HĐND huyện khóa II
34Quyết định số 2076 /QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Kè rọ đá chống sạt lở đất ruộng thôn Chẩu Quân, xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
35Quyết định số 261 /QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện. Về việc thu hồi đất để xây dựng công trình đường giao thông khu vực trung tâm huyện Lâm Binh, tỉnh Tuyên Quang.
36Quyết định số 262 /QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đường giao thông khu vực trung tâm huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.(bổ sung)
37Quyết định số 264 /QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện. Quyết định số 264 /QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Lăng Can, huyện Lâm Bình
38Quyết định số 2025 /QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Sửa chữa nhà văn hoá xã Xuân Lập, huỵện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
39Quyết định số 2047 /QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Nâng cấp, sửa chữa công trình cung cấp nước tập trung Bó Chà thôn Nà Vàng, xã Khuôn Hà huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
40Quyết định số 255 /QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
41Quyết định số 1959 /QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán dự án thành công trình Kênh thuỷ lợi Khuôn Hon, xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang.
42Quyết định số 1960 /QĐ-UBDN ngày 14/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Kênh thuỷ lợi Nà Tinh, thôn Bản Bó, xã Thượng Lâm huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
43Quyết định số 253 /QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND huyện Về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lâm Bình, giai đoạn 2016 - 2020
44Quyết định số 1956 /QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của HĐND huyện Về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đường giao thông khu vực trung tâm xã Lăng Can (đoạn từ thôn Nà Mèn đến Bản Khiển), xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
45Quyết định số 252 /QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt Phương án giao rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã quy hoạch lại là rừng sản xuất sau điều chỉnh phân 3 loại rừng theo Quyết định số 1770/QĐ-CT ngày 31/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình.