Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
31Thông báo số 80/TB-HĐTD ngày 19/10/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 về kết quả chấm phúc khảo thi vòng 2 (thi viết nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
32Thông báo số 118/TB-UBND ngày 15/10/2022 của UBND huyện về việc lấy ý kiến nhân dân vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
33Thông báo số 115/TB-UBND ngày 11/10/2022 của UBND huyện V/v Thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lăng Can, huyện Lâm Bình
34Kế hoạch số 142 /KH - UBND ngày 10/10/2022 của UBND huyện V/v Tổ chức gặp mặt và tọa đàm doanh nghiệp, hợp tác xã nhân ngày Doanh nhân Việt Nam
35Thông báo số 75/TB-HĐTD ngày 30/9/2022 của HĐTD viên chức năm 2021 về việc Thông báo kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021
36Thông báo số 66/TB-HĐTD ngày 13/9/2021 của UBND huyện về việc Thông báo danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021
37Thông báo số 65/TB-HĐTD ngày 13/9/2022 của UBND huyện về danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
38Thông báo số 63/ TB - HĐTD ngày 01/9/2022 của UBND huyện V/v Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021
39Thông báo số 62/TB-HĐTD ngày 29/8/2022 của HĐTD viên chức năm 2021 về việc Thông báo điều chỉnh nội dung ôn tập phần thi ngoại ngữ (tiếng Anh) thi tuyển vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021
40Thông báo số 54/TB-HĐTD ngày 24/8/2022 của HĐTD viên chức năm 2021 về việc thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021
41Thông báo số 56/TB-HĐTD ngày 24/8/2022 của HĐTD viên chức năm 2021 về việc thông báo danh mục tài liệu ôn tập cho các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021
42Thông báo số 50/TB-UBND ngày 19/8/2022 của HĐTD viên chức huyện Lâm Bình năm 2021 về việc Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2021
43Thông báo số 40/TB-UBND ngày 09/8/2022 của UBND huyện Lâm Bình về việc thông báo danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh tham dự xét tuyển ở vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức 2021
44Thông báo số 39/ TB-HĐTD ngày 08/8/2022 của UBND huyện V/v triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển ở vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021
45Thông báo số 85/TB-UBND ngày 27/7/2022 của UBND huyện Lâm Bình về việc kéo dài thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021