Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
226Công văn số 49/UBND-VX ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc nâng cao chất lượng quản lý đầu tư và quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn
227Quyết định số 86 ngày 25/01/2018 của UBND huyện. Về viêc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Sân thể thao xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
228Quyết định số 82 ngày 25/01/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường ống thủy lợi Khuổi Luông, thôn Nà Vàng, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
229Quyết định số 85 ngày 25/01/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Đường giao thông liên thôn Nà nghè - Bản Luông, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
230Quyết định số 83 ngày 25/01/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Kè chống sạt lở khu vực Nà Ky, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang.
231Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc ban hành kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Lâm Bình năm 2018
232Thông báo số 01/TB-KTHT ngày 08/01/2018 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lâm Bình về việc mời đăng ký tham gia gian hàng trong “phiên chợ vùng cao Lâm Bình” tại Lễ hội Lồng Tông, Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình Xuân Mậu Tuất năm 2018
233Thông báo số 01/TB-UBND ngày 5/1/2018 của UBND huyện Thông báo lịch tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện năm 2018
234Văn bản số 05/UBND-VX ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc chăm lo, trợ giúp xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
235Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021
236Thông báo số 42/TB-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm bình về việc công bố xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
237Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND huyện về Giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
238Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND huyện về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016
239Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND huyện về Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2017
240Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 5/5/2016 của UBND huyện ban hành Quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện lỵ Lâm Bình