Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
196Thông báo số 105/TB-UBND ngày 28/09/2018 của UBND huyện về việc thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017
197Quyết định số 1294 /UBND ngày 26/9/2018 của UBND huyện. Về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách hộ tham gia thực hiện Dự án phát triển sản xuất chăn nuôi trâu vỗ béo, nhốt theo hướng an toàn sinh học liên kết theo chuỗi giá trị, găn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm (quy mô liên xã) trên địa bàn huyện Lâm Bình.
198Kế hoạch tiếp nhận viên chức
199Thông báo số Số: 67/TB-UBND Yên Sơn ngày 20/08/2018 của UBND huyện
200 Quyết định Số 150/QĐ-UBDND huyện Lâm Bình ngày 13/07/2018 của UBND huyện, về việc công bố công, công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Lâm Bình.
201Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND huyện về việc công bố, công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Lâm Bình
202Công văn số 448/UBND-NLN ngày 04/7/2018 của UBND huyện về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, tránh nắng nóng kéo dài
203Lịch làm việc số 979/UBND-TH ngày 02/7/2018 của UBND huyện tháng 7 năm 2018
204Công văn số 419/UBND-TH ngày 23/6/2018 của UBND huyện về việc triển khai áp dụng THQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động của các cơ quan chuyên môn của UBND huyện, UBND xã
205Thông báo Kế hoạch tiếp làm nhận công chức của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình
206Công văn số 367/UBND-GT ngày 07/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc chủ động phòng chống mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất
207Công văn số 358/UBND-NLN ngày 06/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc hướng dẫn công tác thu gom, lưu trữ và quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn huyện
208Công văn số 356/UBND-TH ngày 05/6/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc kiểm tra, xử lý các điểm kinh doanh xăng dầu trái phép trên địa bàn
209Công văn số 342/UBND-GT ngày 31/5/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc tăng cường các giải pháp nâng cao an toàn giao thông khu vực trường học
210Công văn số 329/UBND-GT ngày 26/5/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong mùa mưa bão năm 2018