Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
181Công văn số 842 /UBND-TH ngày 03/12/2018 của UBND huyện Về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
182Công văn số 1917 /UBND-TH ngày 03/12/2018 của UBND huyện Về việc lịch làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện tháng 12 năm 2018
183Công văn số 840 /UBND-NC Về việc tăng cường việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính. ngày 3/12/2018 của UBND huyện
184Kế hoạch số 104 /KH-UBND ngày 28/11/2018 của UBND huyện. Về việc xây dựng Trung tâm huyện Lâm Bình đạt tiêu chí đô thị loại V vào năm 2020
185Quyết định số 235 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình.
186Quyết định số 236 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình.
187Quyết định số 237 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình.
188Quyết định số 238 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình.
189Quyết định số 239 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 xã Lăng Can, huyện Lâm Bình.
190Thông báo số 123/TB-UBND ngày 18/11/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018
191Thông báo số 120/TB-UBND ngày 15/11/2018 của UBND huyện về Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức
192Thông báo số 121/TB-UBND ngày 15/11/2018 của UBND huyện về thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập và phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2017
193Thông báo số 122/TB-UBND ngày 15/11/2018 của UBND huyện về Danh sách đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2017
194Công văn số 778/UBND-NV ngày 05/11/2018 của UBND huyện Lâm Bình
195Quyết định số 210 /QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND huyện. Về việc bổ sung danh sách hộ tham gia thực hiện Dự án phát triển sản xuất chăn nuôi Trâu vỗ béo, nhốt theo hướn an toàn sinh học liên kết theo chuỗi giá trị, găn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm quy mô liên xã trên địa bàn huyện Lâm Bình.