Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
166Quyết định số 253 /QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND huyện Về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lâm Bình, giai đoạn 2016 - 2020
167Quyết định số 252 /QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt Phương án giao rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã quy hoạch lại là rừng sản xuất sau điều chỉnh phân 3 loại rừng theo Quyết định số 1770/QĐ-CT ngày 31/12/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình.
168Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND huyện lâm bình về việc phê duyệt Phương án giao rừng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã quy hoạch lại là rừng sản xuất sau điều chỉnh phân 3 loại rừng theo Quyết định số 1770/QĐ-CT ngày 31/12/2012 của Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh cho hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn xã Lăng Can, huyện Lâm Bình
169Quyết định số 1946 /QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở khu Nà Thẳm, thôn Nà Khà, xã Lăng Can, huyệt Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
170Luật số 1948 /QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa sân tiêu năng cầu Táng Heo và xây dựng kè chống sạt lở khu vực Nà Ngoạng, thôn Nà Khà, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
171Quyết định số 1948 /QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cầu thang thủy lợi Phai Pang, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
172Quyết định số 1949 /QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện. Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa cầu qua suối vào Ủy ban nhân dân xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
173Quyết định số 1945 /QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Cải tạo, nâng cấp, đường giao thông khu tái định cư thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
174Công văn số 854 /UBND-NLN ngày 10/12/2018 của UBND huyện Về việc tăng cường ứng phó với rét đậm, rét hại
175Thông báo số 130 /TB-UBND ngày 10/12/2018 của UBND huyện Về việc thông báo kết quả xét tuyển của thí sinh dự tuyển viên chức năm 2017
176Quyết định số 1913 /QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm đồ dùng, đồ chơi cho Trường Mầm non Khuôn Hà, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình
177Quyết định số 1910 / QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Sửa chữa,cải tạo,nâng cấp nhà vệ sinh,nhà tắm cho học sinh và giáo viên tại các trường học trên địa bàn huyện.
178Quyết định số 1909 /QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND huyện Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Sửa chữa, thay mái nhà công vụ, nhà bếp của giáo viên tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.
179Quyết định số 249 /QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND huyện Về việc Phê duyệt Phương án Ra quân giải toả hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Lâm Bình năm 2018
180Quyết định số 1904 /QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND huyện Về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021