Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Lâm Bình, tổ chức Hội nghị đánh giá hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Vừa qua, Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị đánh giá hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Hội nghị có các đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện ủy.

Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện tổ chức Hội nghị đánh giá hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện khoá II, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, chi bộ, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm; đồng thời, xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp thích ứng an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai trong cán bộ, đảng viên việc tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, xây dựng kế hoạch phân công tổ chức Đảng, đảng viên tham gia phụ trách hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phân công các chi bộ, đảng viên tham gia các hoạt động cùng với nhân dân tại cơ sở. Hoạt động, vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, hiệu quả. Năm 2020, năm 2021 và năm 2022 được cấp uỷ cấp trên đánh giá xếp loại Đảng bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện còn có những tồn tại, hạn chế như: Công tác tham mưu có lúc, có việc chưa kịp thời, chất lượng tham mưu có nội dung còn hạn chế. Việc thực hiện các hoạt động ba cùng với nhân dân tại cơ sở chưa được thường xuyên. Công tác nắm tình hình và nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chính trị xã hội có mặt còn hạn chế; đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chính trị xã hội có nội dung chưa rõ nét.

Các đại biểu tập trung thảo luận Hội nghị và đóng góp một số ý kiến 

Với tinh thần trách nhiệm cao, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng làm rõ những kết quả đạt được và đưa ra những giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ, đã biểu dương những kết quả Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội, đồng chí yêu cầu Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện cần tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Cấp ủy Chi bộ, Cơ quan từng cán bộ đảng viên phải hiểu rõ về nhận thức đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm của mình, từ đó có ý thức tự giác trong công tác tham mưu đề suất để thực hiện nhiệm vụ kịp thời đúng quy định; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên có đạo đức phẩm chất lối sống trong sáng, gương mẫu tận tụy lao động sáng tạo; Đảng bộ Cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện phải thực sự là đơn vị đi đầu trong đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; làm tốt công tác tham mưu giúp việc cho cấp ủy, đặc biệt là công tác giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức  hính trị xã hội theo Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ chính trị.

Đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thế Đồi, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Để thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ nay đến hết nhiệm kỳ, Đảng bộ cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động trong Đảng. Tăng cường công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan... Đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức. Đề cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục