Đảng bộ thị trấn Lăng Can tổ chức Hội nghị đánh giá hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Vừa qua, Đảng bộ thị trấn Lăng Can đã tổ chức Hội nghị đánh giá hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện dự Hội nghị.

Ngay sau Đại hội, Đảng bộ thị trấn đã tập trung với quyết tâm chính trị cao lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XVII gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau hơn hai năm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của cán bộ đảng viên và Nhân dân. Đảng bộ thị trấn đã cơ bản thực hiện đạt trên 70% các chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra, trong đó, một số chỉ tiêu như: Năng suất, sản lượng cây trồng đạt trên 100%; từ năm 2020 đến tháng 5 năm 2023, thị trấn đón 8.046 lượt khách du lịch đến thăm quan, trải nghiệm và ngủ nghỉ tại các homestay, doanh thu xã hội đạt trên 6,4 tỷ đồng; trồng 300 ha rừng tập trung, hoàn thành kế hoạch thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ trước năm 2025; duy trì và phát triển đàn dê núi bình quân 519 con/ năm, hơn 1.000 con lợn đen/ năm, sản lượng cá đặc sản bình quân trên 2 tấn một năm, phát triển 6 ha diện tích lúa đặc sản/ năm, duy trì diện tích trồng lạc 60 ha/ năm; hằng năm thu ngân sách trên địa bàn đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao; phát triển thương mại dịch vụ có nhiều chuyển biến khởi sắc; chất lượng hai mặt giáo dục và đào tạo được nâng lên, công tác chăm sóc súc khoẻ cho Nhân dân được quan tâm chăm lo, thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng được nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được tăng cường; công tác tổ chức cán bộ được quan tâm thực hiện tốt, phát triển đảng viên mới đạt trên 58%.  

Đến nay, Đảng bộ thị trấn Lăng Can đã thực hiện đạt trên 70% các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của thị trấn còn có những tồn tại, hạn chế như: Chưa tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ; một số chỉ tiêu kế hoạch về đàn gia súc tăng trưởng thấp, sản xuất nông, lâm nghiệp còn manh mún, chưa trở thành hàng hoá; các ngành tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phát triển chậm, tạo việc làm mới cho lao động ở nông thôn còn hạn chế.

Với tinh thần trách nhiệm cao, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng làm rõ những kết quả đạt được và đưa ra những giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới…

Hội nghị thảo luận đề ra các giải pháp phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu còn đạt thấp

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Lăng Can đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội, đồng chí yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn cần tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu đảm bảo phù hợp với thực tiễn và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bám sát Nghị quyết Đại hội để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra; huy động các nguồn lực thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, phục vụ phát triển du lịch; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28 về phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng hàng hoá gắn với du lịch và các Nghị quyết chuyên đề của huyện về du lịch, làm nhà cho hộ nghèo… xây dựng đô thị Lăng Can có cảnh quan không gian đẹp, đậm đà bản sắc, con người thân thiện, mến khách.

Để thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ nay đến hết nhiệm kỳ, Đảng bộ thị trấn sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực thực hiện các lĩnh vực đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm. Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt thấp. Thực hiện tốt việc hỗ trợ sản xuất cây trồng, vật nuôi theo quy định của tỉnh, của huyện. Tập trung xây dựng kết cấu hạng tầng nông thôn. Tiếp tục thực đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng…

Nhân dịp này Đảng bộ thị trấn Lăng Can cũng đã tổ chức đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2023. Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục