Hiệu quả đưa Công an chính quy về cơ sở ở huyện Lâm Bình

Thực hiện Đề án đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Trưởng Công an xã, thời gian qua Công an huyện Lâm Bình đã bố trí công an chính quy cho 8/8 xã trên địa bàn huyện. Các địa phương được bố trí công an chính quy đã từng bước phát huy vai trò trong việc giữ gìn, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường lành mạnh để nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng ủng hộ.

Đồng chí Thượng úy La Tài Tuấn, cán bộ Đội an ninh Công an huyện Lâm Bình nhận quyết định điều động về làm Trưởng Công an xã Bình An từ tháng 10/2019. Sau  khi về công tác tại địa phương đồng chí đã hòa nhập và bắt tay ngay vào công việc, chủ động nắm bắt tình hình, quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu, cư trú và tham gia tiếp công dân, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người dân. Để nhanh chóng tiếp cận địa bàn, đồng chí đã dành nhiều thời gian đi xuống các khu dân cư để làm quen cơ sở, gần dân, sát dân và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, giữ gìn bình yên cho thôn bản.

Đồng chí Thượng úy La Tài Tuấn, Trưởng Công an xã Bình An luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn 

Đồng chí Thượng tá Quan Đức Đội, Phó Trưởng Công an huyện Lâm Bình cho biết: hực hiện theo Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, đến nay, Công an huyện Lâm Bình đã bố trí, điều động 8 cán bộ chiến sĩ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an tại 8/8 xã trên địa bàn huyện. Từ khi đảm nhận nhiệm vụ mới, các đồng chí được điều động đã khắc phục khó khăn, phát huy trách nhiệm năng lực, sở trường công tác, nhanh chóng tiếp cận địa bàn, chủ động nắm tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp triển khai nhiệm vụ, bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn phụ trách.

Đến nay, 100% số xã trên địa bàn huyện Lâm Bình đều đã được bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã

 Có thể nói, sau một thời gian thực hiện chủ trương điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Trưởng Công an xã trên địa bàn huyện Lâm Bình bước đầu cho thấy hiệu quả rõ nét trong việc bám nắm tình hình địa bàn, nắm chắc đối tượng, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Từ đó, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục