Lăng Can chú trọng xây dựng thiết chế văn hoá

Thời gian qua, thực hiện xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn huyện Lâm Bình đã phát huy nội lực của cộng đồng dân cư. Riêng đối với xã Lăng Can phấn đấu về đích nôn thôn mới trong năm 2018, Cấp uỷ, Chính quyền và nhân dân địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp huy động nội lực phấn đấu đạt tiêu chí văn hoá trong lộ trình đã đề ra.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Nhà nước hỗ trợ cấu kiện, nhân dân đóng góp công sức. Nhà văn hóa thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, được đầu tư xây dựng từ giữa năm 2018, để công trình nhà văn hóa sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, thôn Bản Khiển đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới. Từ việc tổ chức họp dân, lấy ý kiến của nhân dân, công trình xây dựng nhà văn hóa đã nhận được sự đồng thuận nhất trí cao của 100% hộ dân. Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới nhân dân cũng như là nơi tổ chức nhiều hoạt động, sinh hoạt ý nghĩa của nhân dân ở thôn Bản Khiển, xã Lăng Can. 

Thời gian qua, xã Lăng Can đã đẩy mạnh thực hiện xây dựng nhà văn hóa, trong đó, tập trung tuyên truyền các thôn chuẩn bị mặt bằng, vận động bà con ủng hộ ngày công, hiến đất. Qua việc tuyên truyền, bà con nhân dân nhận thấy lợi ích thiết thực của việc xây dựng nhà văn hóa nên đã nhiệt tình ủng hộ. Việc đóng góp xây dựng nhà văn hóa đã được các khu dân cư thực hiện công khai, đưa vào quy ước thôn bản. Chính vì vậy quá trình triển khai xây dựng nhà văn hóa đã có nhiều hộ gia đình tự nguyện hiến đất, góp tiền, góp sức để xây dựng, mua sắm trang thiết bị. Trong năm 2018, xã có kế hoạch xây mới 04 nhà văn hóa, trong đó 03 nhà văn hoá đã cơ bản hoàn thành, 01 thôn không xây dựng do sát nhập thôn; sây dựng 03 sân thể thao, 02 sân đã hoàn thành, hỗ trợ trang thiết bị 11/ 12 nhà văn hoá. 

Bà con tích cực tham gia xây dựng khuôn viên nhà văn hoá

Trong giai đoạn 2016 -2020, huyện phấn đấu hoàn thành xây dựng 23 nhà văn hóa thôn, bản gắn sân thể thao và khuôn viên. Với phương châm: “ Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, việc xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn huyện đã phát huy nội lực của cộng đồng dân cư. Qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Kim Thoa

Tin cùng chuyên mục