Chi bộ thôn Nặm Chá làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Những năm gần đây, đời sống của người dân thôn Nặm Chá, xã Lăng Can đã có những chuyển biến khá rõ nét; đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa sạch đẹp, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn luôn ổn định, nhân dân trong thôn một lòng đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình và tham gia xây dựng nông thôn mới.

Chi bộ thôn Nặm Chá có 28 đảng viên, trong những năm qua, Chi bộ đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đoàn kết khắc phục khó khăn xây dựng thôn bản ngày một phát triển. Hàng năm, Chi bộ thôn đã xây dựng Chương trình hành động cụ thể, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên. Qua đó, cán bộ, đảng viên luôn phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong các buổi họp chi bộ định kỳ hàng tháng, Ban Chi ủy luôn dành thời gian để lắng nghe ý kiến đóng góp của đảng viên phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Thông qua đó, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy xã có những giải pháp hữu hiệu thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, người dân trong thôn đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, hiến hơn 5.000 m2  đất để làm đường bê tông liên thôn bản, nhà văn hóa và kênh mương nội đồng và đường vào các khu sản xuất. Đóng góp trên 100 triệu đồng để thuê máy móc san lấp mặt bằng để làm đường, làm nhà văn hóa, sân thể thao… Nhờ có tinh thần tự nguyện, chung sức, chung lòng của người dân mà đến nay các tuyến đường trong thôn đã được bê tông hoá đạt 100%. Các hộ gia đình trong khu dân cư được sử dụng điện thường xuyên và an toàn đạt 100%. Các hộ gia đình không nuôi, nhốt vật nuôi gần nhà, công tác vệ sinh môi trường trong khu dân cư, đường làng, ngõ xóm được phát dọn, vệ sinh thường xuyên. An ninh trật tự được đảm bảo, nhân dân chấp hành tốt quy ước, hương ước của thôn bản. Quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới đã làm chuyển biến đáng kể về nhận thức của người dân tại các khu dân cư, nhất là ý thức bảo vệ môi trường, chỉnh trang nhà ở, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Nhân dân thôn Nặm Chá, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình. cùng nhau san nền để đổ sân thể thao

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, Chi bộ luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân gieo trồng hết diện tích; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao vào sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Kinh tế phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của người dân từng bước nâng cao. Thôn đã thành lập được đội văn nghệ, đội thể thao duy trì hoạt động thường xuyên. Hàng năm, có trên 85% hộ gia đình trong thôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Những kết quả mà chi bộ và nhân dân thôn Nặm Chá đạt được là do Chi bộ thôn luôn đoàn kết, vận dụng các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đồng thời có giải pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo, vận động  đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Để làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thời gian tới chi bộ thôn Nặm Chá, cần tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2018.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục