Sản xuất nông nghiệp ở Lăng Can khởi sắc sau nửa nhiệm kỳ Đại hội

Sau nửa nhiệm kỳ Lăng Can tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XV gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nhiều mục tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết; đặc biệt, tình hình sản xuất nông nghiệp có nhiều dấu hiệu khởi sắc, chuyển biến tích cực về cơ cấu cây trồng, vật nuôi; các tiềm năng, thế mạnh được khai thác, từng bước nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho nhân dân.

Nằm ở vị trí trung tâm tâm của huyện, Lăng Can có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH, hệ thống chính trị từ xã đến thôn luôn được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ, công chức từng bước chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Tuy nhiên, do hệ thống cơ sở hạ tầng còn thiếu, giao thông chưa thuận lợi; cơ cấu kinh tế chủ yếu sản xuất nông - lâm nghiệp nhưng còn mang tính tự cung tự cấp, quy mô nhỏ lẻ… Nhưng với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, trong nửa nhiệm kỳ qua xã Lăng can đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động các nguồn lực phát triển KT-XH, bảo đảm Quốc phòng – an ninh. Đến nay Đảng bộ xã đã cơ bản thực hiện đạt trên 70% các chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra, đặc biệt là một số chỉ tiêu như: Năng xuất, sản lượng cây trồng đạt 123,4%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 350,7%; phát triển thương mại, dịch vụ có nhiều khởi sắc; chất lượng hai mặt giáo dục và đào tạo được nâng lên; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được tăng cường; công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm thực hiện tốt, phát triển đảng mới đạt trên 65%.

Một số mô hình chăn nuôi và trồng chọt đem lại hiệu quả kinh tế của nông dân xã Lăng Can 

Sản xuất nông nghiệp được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nên Đảng bộ xã tập trung quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển sản xuất; chỉ đạo thực hiện các biện pháp thâm canh tăng vụ, gối vụ; tích cực sử dụng giống mới có năng suất,  hình thành và phát triển vùng sản xuất theo hướng chuyên canh, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa trao đổi trên thị trường; ưu tiên các nguồn vốn đầu tư hố trợ cho sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển thương mại, dịch vụ, triển khai thực hiện Nghị quyết số 34a ngày 29/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển một số cây trồng, vật nuôi là đặc sản có lợi thế trên địa bàn huyện đến năm 2020, theo đó trên địa bàn xã đã hình thành phát triển một số cây, con đặc sản tạo ra sản phẩm hàng hóa như: Cây rau Bò khai, Giảo cổ lam, rau Ngót rừng và con lợn đen, vịt bầu thả suối, gà H” mông. Tổng sản lượng lương thực năm 2017 là gần 4.000 tấn, đạt 123,4%; đàn trâu, bò năm gần 1.500 con đạt 74,6%  so với nghị quyết đề ra; đàn gia  cầm trên 10.300 con, đạt 103%; hệ số sử dụng đất 2,6 lần, đạt 100% so với nghị quyết.

Thời gian tới, xã Lăng Can tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hữu hiệu, đưa sản xuất nông nghiệp có những chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị thu nhập; khai thác được tiềm năng, lợi thế của địa phương, nâng cao thu nhập cho nhân dân; góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng Lăng Can thành trung tâm huyện lỵ Lâm Bình, đạt tiêu chí đô thị loại V và trở thành thị trấn của huyện trước năm 2020.

Chí Cường

Tin cùng chuyên mục