Lâm Bình đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển rừng

Là một huyện vùng cao, những năm qua cùng với việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về bảo đảm giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, huyện đã Lâm Bình thường xuyên chú trọng tới công tác vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, gắn trách nhiệm với quyền lợi của người trồng rừng. Qua đó đã góp phần bảo vệ môi trường, môi sinh và tạo ra nguồn thu nhập đáng kể, giúp người dân yên tâm gắn bó với rừng.

Cũng như không ít hộ gia đình ở địa phương, nhận thấy lợi thế về tiềm năng đất đai, được các ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi, từ năm 2006 gia đình anh Bàn Văn Dụa, thôn Lũng Giềng, xã Xuân Lập đã cải tạo 3ha diên tích vườn tạp để đưa cây mỡ vào trồng mới. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp chăm sóc và bảo vệ, đến nay toàn bộ diện tích mỡ của gia đình anh Dụa đã sắp cho khai thác, đem lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. 

Hơn 3 ha mỡ của gia đình anh Bàn Văn Dụa, thôn Lũng Giềng, xã Xuân Lập sắp cho khai thác

Xã Xuân Lập có diện tích tự nhiên trên 7.900 ha, trong đó: đất rừng phòng hộ là hơn 3.300 ha; đất rừng sản xuất là 1.100 ha. tự nhiên khoảng 78.496 ha, rừng trồng hơn 3.378 ha. Thực hiện kế hoạch trông rừng năm 2018, xã Xuân Lập đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây giống vào trồng trong khung lịch thời vụ tốt nhất. Kết quả, đến 30/6 toàn xã đã trồng mới được 84,8 ha rừng, đạt 106% kế hoạch đề ra. 

Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình cũng tham mưu cho UBND huyện triển khai các chính sách về bảo vệ và phát triển rừng, khuyến khích các cá nhân, tập thể và người dân tích cực tham gia công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc, trồng rừng. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao độ che phủ rừng trên địa bàn huyện.

 

Huyện Lâm Bình có tổng diện tích đất lâm nghiệp gần 70 ngình ha, chiếm gần 88% diện tích tự nhiên, trong đó diện tích rừng phòng hộ là trên 43.000 ha, rừng sản xuất là hơn  25.000 ha. Năm 2018 toàn huyện đã trồng mới trên 700 ha rừng, đạt 102% kế hoạch. Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, thời gian qua huyện Lâm Bình, đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân. Đồng thời, thực hiện việc giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ gia đình. Đến nay, trên địa bàn huyện có gần 200 tổ chức, hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ, trong đó có hàng trăm hộ thuộc 3 xã Phúc Yên, Khuôn Hà, Thượng Lâm, nhận khoán bảo vệ rừng tại khu lưu vực hồ thủy điện Tuyên Quang, gắn với phát triển kinh tế. Thực hiện theo phương án này không những rừng phòng hộ được bảo vệ, chăm sóc tốt, mà các hộ gia đình nhận khoán còn được phát triển chăn nuôi dưới tán rừng đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm nghèo bền vững.

Chí Cường - Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục