Lâm Bình gắn công tác dân vận với hoạt động cùng nhân dân tại cơ sở

Với những việc làm cụ thể thiết thực, huyện vùng cao Lâm Bình đã và đang tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án số 02 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 54 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Lâm Bình về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia các hoạt động với Nhân dân tại cơ sở. Góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Mặc dù điều kiện thời tiết nắng nóng, những đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Đảng – Đoàn thể huyện Lâm Bình đã tích cực cùng với nhân dân thôn Nà Vài, xã Thổ Bình hoàn thành đổ bê tông đoạn đường có chiều dài 80m, rộng 3 mét. Khi tuyến đường hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại thuận tiện hơn và góp phần cùng với cấp uỷ, chính quyền thực hiện có hiệu quả Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn.

Để thực hiện có hiệu quả Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ngày từ đầu năm huyện Lâm Bình đã phân công các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị, xã hội  phụ trách các xã, thị trấn, các thôn, tổ dân phố và hộ gia đình, đảm bảo tổ chức các hoạt động với Nhân dân tại cơ sở ít nhất 01 ngày/ tháng vào ngày Thứ bảy, Chủ nhật. Trong đó, lựa chọn các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực phù hợp với từng địa phương như; Thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát; làm đường giao thông nông thôn; vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải; trồng hoa, trồng cây xanh…Các hoạt động trên được Nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện, qua đó góp phần hoàn thành và nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Những hoạt động thiết thực cùng với Nhân dân ở cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác dân vận cơ sở, đồng thời củng cố mối quan hệ gắn bó, mật thiết với Nhân dân, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng và hành động của Nhân dân trong tự nguyện, tự giác tham gia các phong trào, cuộc vận động, tích cực tham gia lao động xây dựng các công trình, phần việc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Kim Thoa - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục