Hội nghị công bố Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

Chiều 5/9, Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ. Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.

Hội nghị công bố Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

Tại Hội nghị lãnh đạo Phòng Nội vụ, đã công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc sáp nhập Hạt quản lý giao thông huyện với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Lâm Bình lấy tên gọi là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Lâm Bình (gọi tắt là Ban Quản lý dự án) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Lâm Bình. Có chức năng thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan. Ban quản lý thực hiện chức năng của chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình do UBND huyện quyết định đầu tư và các dự án được ủy quyền quyết định đầu tư hoặc ủy quyền làm chủ đầu tư; chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức, cá nhân quyết định đầu tư về các hoạt động của Ban quản lý. Thực hiện tư vấn quản lý dự án cho các dự án công trình mà chủ đầu tư không phải là UBND huyện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao, có đủ điều kiện về năng lực thực hiện. Thực hiện công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng thường xuyên và bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các tuyến đường bộ theo phân cấp quản lý. Thực hiện chức năng quản lý bến xe khách, bến thủy.

Các đồng chí Thường trực, Thường vụ Huyện ủy chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Lâm Bình

Tại Hội nghị công bố Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã trao quyết định bổ nhiệm đối với ông Chẩu Văn Tiến, Hạt trưởng Hạt quản lý giao thông huyện Lâm Bình, giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Lâm Bình và trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thành Trung và đồng chí Vũ Minh Quang, giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Lâm Bình.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Lâm Bình và Hạt quản lý giao thông huyện Lâm Bình có chức năng, nhiệm vụ tương đồng nhau. Sau khi sát nhập nhiệm vụ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Lâm Bình là rất nặng nề, vì vậy ngay sau Lễ công bố, tập thể lãnh đạo cùng toàn thể viên chức, người lao động cần khẩn trương thực hiện việc tiếp nhận, bàn giao về nhân sự, tài sản, hồ sơ, tài liệu, tài chính và kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức, bảo đảm không bị gián đoạn trong hoạt động và thực thi nhiệm vụ. Xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu sử dụng nhân lực, năng lực tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định.

Đồng chí Chẩu Văn Tiến, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Lâm, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Chẩu Văn Tiến, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Lâm Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lâm Bình, đồng thời khẳng định các đồng chí trong Ban giám đốc sẽ nỗ lực xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Công Đại

Tin cùng chuyên mục