Đảng bộ xã Xuân lập đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Đảng bộ xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình, được Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình lựa chọn tổ chức đại hội điểm bầu trực tiếp Bí Thư Đảng ủy tại Đại Hội. Ngay sau khi tổ chức Đại hội thành công, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chương trình hành động, đưa nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống.

Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu đưa xã Xuân Lập thoát khỏi xã nghèo” Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Lập nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra 19 chỉ tiêu chủ yếu và 3 nhiệm vụ trọng tâm, đưa ra các giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để Xuân Lập thoát khỏi xã nghèo. Để hoàn thành các chỉ tiêu, mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xác định phải là người tiên phong thực hiện, vừa là hạt nhân tích cực trong công tác vận động tuyên truyền để quần chúng, nhân dân thực hiện. Đối với chị Giàng Thị Xia, là đảng viên sinh hoạt tại thôn Lũng Giềng, xã Xuân Lập để góp phần cùng với Đảng bộ thực hiện tốt viêc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngay sau Đại hội chị đã tham mưa cho chi ủy, chi bộ tổ chức, thực hiện các bước sinh hoạt chi bộ điểm. Nhờ đó, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ Lũng Giềng đã dần đi vào nề nếp, đảng viên chấp hành nghiêm ngày, giờ sinh hoạt, thực hiện việc ghi chép số sách đầy đủ.

Để góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Lập đã ban hành quy chế làm việc, xây dựng và ban hành chương trình công tác toàn khóa; Xây dựng và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy; Xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Chương trình kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra (UBKT) đảng ủy; xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên toàn khóa. Các chi bộ, tổ chức, đoàn thể đã đảm nhận việc tuyên truyền nội dung của Nghị quyết đến toàn thể đảng viên, nhân dân trên địa bàn xã. Hiện nay, 100% cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã đã ban hành chương trình làm việc toàn khóa và triển khai nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đến toàn bộ đảng viên. Đảng ủy xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, tiêu biểu là thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong đó tập trung công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm, chính trang nhà cửa….chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. 

Giúp người dân xóa nhà tạm, nhà rột nát, di chuyển đến nơi ở mới an toàn

được Đảng ủy triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ

Với việc triển khai khẩn trương, đồng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Xuân Lập kỳ vọng sẽ đạt được nhiều kết quả cao trong phát triển kinh tế, xã hội như: Thu nhập bình quân đạt 24,6 triệu đồng/người/năm; xây dựng xã Xuân Lập thoát khỏi xã nghèo; duy trì xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu và Trung học cơ sở đạt mức độ 2 trở lên, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; giảm tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 5% theo chuẩn nghèo đa chiều; Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ hộ gia đình có 03 công trình vệ sinh đảm bảo vệ sinh đạt trên 82,3%; trong nhiệm kỳ kết nạp trên 40 đảng viên mới.../.

Kim Thoa

Tin cùng chuyên mục