HĐND huyện Lâm Bình khóa II, nhiệm kỳ 2016 -2021 tổ chức kỳ họp chuyên đề

Ngày 21/9, HĐND huyện Lâm Bình khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua các Nghị quyết Đề án đánh giá các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng xã Lăng Can theo tiêu chí đô thị loại V; Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công năm 2021; Miễn nhiệm và bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện do nghỉ hưu và chuyển công tác. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Ông Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ông Hoàng Văn Nha, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã tập trung xem xét, thảo luận và quyết nghị về việc phê chuẩn Đề án đánh giá các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng xã Lăng Can, huyện Lâm Bình theo tiêu chí đô thị loại V. Xem xét, thảo luận các danh mục dự kiến đưa vào Kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Đại biểu dự kỳ họp

Kỳ họp này, HĐND huyện đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện đối với đồng chí Nguyễn Văn Dự, nguyên Chánh Thanh tra huyện và đồng chí Trần Trọng Phi Trường, nguyên Chánh Văn phòng UBND huyện do chuyển công tác. Kỳ họp cũng tiến hành bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện, theo đó đồng chí Trịnh Văn Năm, Chánh Văn phòng huyện và đồng chí Mại Trọng Đạt, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã được HĐND huyện bầu giữ chức ủy viên UBND huyện Lâm Bình khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tặng hoa cho các đồng chí được miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện do chuyển công tác và các đồng chí được bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện  khóa II

Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện đã thực hiện việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Tuyến, Nguyễn Xuân Hải và bà Trần Thị Thanh Huyền do nghỉ hưu và chuyển công tác ra khỏi địa bàn huyện. 

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tặng hoa và quà cho các ông, bà thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện do nghỉ hưu và chuyển công tác

Việc HĐND huyện tổ chức kỳ họp chuyên đề tiến hành xem xét và quyết nghị những vấn đề cấp bách của huyện có ý nghĩa quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh KT- XH phát triển, đảm bảo quốc phòng, an ninh của huyện nhà.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục