Uỷ ban MTTQ xã Phúc Yên đã tổ chức hội nghị ra mắt mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải nhựa giai đoạn 2020-2025

Ngày 11/9, Uỷ ban MTTQ xã Phúc Yên đã tổ chức hội nghị ra mắt mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa giai đoạn 2020-2025. Dự hội nghị có lãnh đạo UBMTTQ huyện Lâm Bình, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phúc Yên, Bí thư các chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận các khu dân cư và Trưởng các tổ chức đòan thể ở các thôn bản trong toàn xã.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình tự quản về phân loại, thu gom và xử rác thải nhựa hưởng ứng Phong trào “Lâm Bình chung tay xử lý rác thải nhựa” trên địa bàn xã Phúc Yên. Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do rác thải và chất thải nhựa trong sản xuất, kinh doanh; thường xuyên dọn dẹp vệ sinh tại gia đình, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; các hộ dân thực hiện phân loại rác thải, vận chuyển đến nơi xử lý, tái chế; khuyến khích các hộ gia đình xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón, góp phần bảo vệ môi trường sạch, xanh, đẹp…

Phúc Yên ra mắt mô hình tự quản về phân loại, thu gom và xử rác thải, chống rác thải nhựa giai đoạn 2020-2025

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, lãnh đạo Đảng ủy xã Phúc Yên đã đề nghị chính quyền xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đề ra những giải pháp điều chỉnh kịp thời trong quá trình thực hiện, các chi bộ thôn, ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phải là lực lượng nòng cốt, hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng quy trình, phát huy tốt vai trò của mô hình tự quản, xác định việc chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa là góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn xã.

Đại biểu dự hội nghị

Nhân dịp này, Uỷ ban MTTQ xã Phúc Yên đã tổ chức cho Trưởng Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư ký cam kết thi đua xây dựng mô hình khu dân cư tự quản, vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, sạch, xanh, đẹp, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, nhà văn hóa… Sau khi ra mắt các mô hình tự quản và ký cam kết thi đua xây dựng mô hình khu dân cư tự quan về phân loại, thu gom và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa, các đại biểu dự hội nghị đã tổ chức đi thu gom rác ở một số tuyến đường và các điểm công cộng ở khu vực trung tâm xã. Qua đây nhằm kêu gọi các MTTQ và các tổ chức đoàn thể, các tổ chức, cá nhân kinh doanh và toàn thể nhân dân chung tay, góp sức bảo vệ môi trường " sạch - xanh - đẹp”. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của chất thải nhựa, tạo chuyển biến tích cực trong hành động chống rác thải nhựa, nói “không” với rác thải nhựa…Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục nhân rộng các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn xã, đặc biệt là hướng dẫn việc phân loại, xử lý rác thải phù hợp đạt hiệu quả cao, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Một số hình ảnh các đại biểu tham gia thu gom rác thải tại khu vực trung tâm xã

Đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng phong trào “Lâm Bình chung tay xử lý rác thải nhựa” mà còn góp phần đưa Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống. Vì theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025, toàn huyện phấn đấu 100% chất thải nguy hại, chất thải y tế và chất thải rắn thông thường được xử lý; xây dựng môi trường nông thôn “Sạch - xanh - đẹp” góp phần nâng cao chất lượng sống cho Nhân dân và thúc đẩy phát triển du lịch ở địa phương./.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục