Trên 2.550 lượt người tham dự cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Cải cách hành chính” trong hai tuần thi đầu

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp, người dân trên địa bàn huyện Lâm Bình về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) và phát huy tính tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tham gia thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030. UBND huyện Lâm Bình đã phát động cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu về Cải cách hành chính” năm 2023.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Cải cách hành chính” huyện Lâm Bình được diễn ra từ ngày 05/6/2023 - 30/7/2023, người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối internet theo phần mềm Bộ câu hỏi được thiết kế sẵn. Mỗi người dự thi sẽ có 01 mã đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm trong ngân hàng câu hỏi, thời gian trả lời câu hỏi 30 phút. Nội dung các câu hỏi liên quan đến các chủ trương, chính sách và các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Cuộc thi đã thu hút rất nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia

Ngay sau khi UBND huyện phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Cải cách hành chính” đội ngũ cán bộ, đảng viên xã Hồng Quang đã tích cực tham gia cuộc thi. Cuộc thi là hoạt động thiết thực, giúp đội ngũ cán bộ, công chức nắm vững mục tiêu, nội dung, các nhiệm vụ cải cách hành chính, nêu cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp, trong nhân dân để cùng chung tay xây dựng nền hành chính minh bạch, công khai, hiện đại trên địa bàn huyện.

Cán bộ, đảng viên xã Hồng Quang tích cực tham gia cuộc thi

Qua 02 tuần triển khai, cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu Cải cách hành chính” đã thu hút sự quan tâm và tham gia của hơn 2.550 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thi. Với cách thức thi đơn giản, cho phép người thi thao tác trên điện thoại, máy tính, tạo thuận lợi cho người dự thi có thể tham gia thi ở mọi nơi, vào bất kỳ lúc nào. Nhiều cá nhân đã đầu tư thời gian, công sức để tìm hiểu, nghiên cứu, tham gia dự thi rất nhiệt tình, nghiêm túc, hiệu quả, đạt được điểm tuyệt đối. Ban tổ chức cũng đã tổng kết và trao giải theo tuần cho các tập thể, cá nhân đạt kết quả cao.

Thông qua cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Cải cách hành chính” năm 2023 đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Từ đó, đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến quy trình cải cách hành chính, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn./.

Kim Thoa - Công Đai

Tin cùng chuyên mục