Lâm Bình 387 F0 âm tính và trên 1.660 F1 đủ thời gian cách ly tập trung được trở về nhà

Đến thời điểm này trên địa bàn huyện Lâm Bình đã có 387 F0 âm tính, và trên 1.660, F1 đã đủ thời gian cách ly tập trung được trở về nhà.

Sau 14 ngày cách ly tập trung, chị Ngô Thị Minh ở xã Thượng Lâm huyện Lâm Bình được về nhà. Tại điểm cách ly, chị Minh và hơn 70 F1 của xã Thượng Lâm được xã tạo mọi điều kiện về ăn, ở. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm PCR và tets nhanh đều cho kết quả âm tính, chị Minh đã đủ điều kiện hoàn thành thời gian cách ly được về nhà với gia đình. 

Chị Ngô Thị Minh ở xã Thượng Lâm được về nhà Sau 14 ngày cách ly tập trung

Mặc dù huyện vẫn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, để đảm bảo cho người đi cách li an toàn, hiệu quả, huyện đã sử dụng các trường học, nhà văn hóa để làm các khu cách ly, điểm cách ly. Hàng ngày các đối tượng F1 sẽ được chăm sóc, khám sức khỏe thường xuyên, đặc biệt khẩu phần ăn cho người đi cách ly cũng được đảm bảo về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước khi trao quyết định hoàn thành cách ly cho công dân về nhà, cán bộ phụ trách tại các khu cách ly đều phổ biến các quy định. Hiện nay số cơ sở cách ly của huyện đã giảm xuống còn 6, cơ sở do cấp xã quản lý giảm xuống còn 39 cơ sở.

Các F1 đủ thời gian cách ly tập trung được trở về nhà

Ngoài niềm vui khi trở về với gia đình, những công dân F1 sau khi hoàn thành cách ly cũng như bệnh nhân F0 khỏi bệnh họ sẽ tiếp tục cách li tại nhà theo quy định và chính họ sẽ trở thành những tuyên truyền viên, tuyên truyền cho mọi người về dịch bệnh, cách phòng ngừa, nâng cao ý thức thực hiện 5k và trách nhiệm của mỗi người bảo vệ bản thân, gia đình cộng đồng khỏi dịch bệnh Covid – 19

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục