Khuôn Hà tập trung thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2017 xã Khuôn Hà được đầu tư xây dựng mới 5 nhà văn hóa thôn bản theo Nghị quyết số 15 của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Hoàn thành xây dựng các nhà văn hóa thôn, sẽ tạo không gian sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

  Trước đây nhân dân thôn Nà Hu thường tổ chức hội họp ở nhà văn hóa cũ là nhà tạm đã hư hỏng nhiều, trang thiết bị thiếu thốn, không có khuôn viên, không có sân thể thao nên các hoạt động về văn hóa thể thao của thôn cũng bị hạn chế. Năm 2017, khi nhà nước có chủ trương xây dựng Nhà văn hoá theo tiêu chí mới, có khuôn viên và có sân thể thao rộng rãi. Với phương châm nhà nước hỗ trợ cấu kiện bê tông đúc sẵn, nhân dân đóng góp ngày công lao động và cát sỏi để xây dựng. Mặc dù đời sống của nhân dân trong thôn còn nhiều khó khăn nhưng sau khi được Chi bộ thôn bản, Ban Mặt trận và các đoàn thể trong thôn tăng cường tuyên truyền, vận động, nhân dân nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc xây dựng nhà văn hóa thôn bản. Đồng thời đây cũng là chương trình phù hợp với ý nguyện của nhân dân, nên bà con trong thôn đã cùng nhau đóng góp tiền của, công sức để xây dựng Nhà văn hoá. Với sự đồng thuận cao của người dân, đến nay công trình nhà văn hóa của thôn đang được thi công theo kế hoạch phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trước tháng 7 năm 2017.

Nhân dân thôn Nà Hu, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, xây dựng nhà văn hóa

  Xã Khuôn Hà có 12 thôn, hiện nay đã có 7 thôn có nhà văn hóa được xây dựng kiên cố, tuy nhiên còn một số nhà văn hóa chưa có sân thể thao đạt tiêu chuẩn, còn 5 thôn đang xây dựng nhà văn hóa theo Nghị quyết số 15 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, về xây dựng nhà văn hóa gắn với sân thể thao và khuôn viên. Để xây dựng các nhà văn hóa đảm bảo tiến độ đề ra, xã đã huy động sự vào cuộc của MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu được lợi ích thiết thực của Nghị Quyết số 15 và việc xây dựng nhà văn hoá theo tiêu chí mới, từ đó người dân đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn. Trong quá trình thực hiện các thôn đều công khai, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở vì vậy được nhân dân đồng tình ủng hộ. Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm cao mức đóng góp của người dân còn hạn chế nhưng xã Khuôn Hà đã tuyên truyền vận động để mọi người dân cùng nhau khắc phục khó khăn tham gia tích cực để nhanh chóng đưa công trình vào sử dụng đúng thời gian. Những hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn không cóc tiền mặt thì đóng góp ngày công lao động như: đào móng, san nền, dựng nhà hoặc đóng góp vật liệu... Đến nay cả 5 nhà văn hóa đã dựng xong phần khung, hiện nay bà con đang tiến hành lợp mái và xây tường… Có Nhà văn hoá thôn khang trang, sạch đẹp là điều kiện thuận lợi để nhân dân các dân tộc xã Khuôn Hà thúc đẩy các hoạt động văn hoá, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Nhân dân xã Khuôn Hà huyện Lâm Bình, cùng nhau xây dựng nhà văn hóa

  Với sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ huyện đến thôn bản tin tưởng rằng, xã Khuôn Hà sẽ hoàn thành việc xây dựng các công trình nhà văn hóa thôn bản theo kế hoạch đã đề ra. Đồng thời sớm thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Bài, ảnh: Hà Khánh – Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục