Xã Lăng Can ra quân hưởng ứng Phong trào “ Lâm Bình chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”

Hưởng ứng Phong trào “ Lâm Bình chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, sáng ngày 10/9, UBMTTQ xã Lăng Can đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa, giai đoạn 2020 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe, đại diện UBMTTQ xã Lăng Can thông qua Kế hoạch triển khai mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, giai đoạn2020 - 2025. Lăng Can là xã trung tâm của huyện Lâm Bình có 11 thôn bản. Để giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, thời gian qua MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải, trồng hoa, cây cảnh tại một số tuyến đường và khuôn viên nhà văn hóa thôn, bản. Tuy nhiên, việc thu gom, phân loại rác hữu cơ, rác có thể tái chế và rác thải nguy hại tại hộ gia đình chưa thực sự được quan tâm. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, xã Lăng Can có trên 95% hộ gia đình thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường. UBMTTQ xã đã hướng dẫn 11/11 khu dân cư thành lập 38 nhóm mô hình tự quản hướng dẫn, tuyên truyền các hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chung tay bảo vệ môi trường và phòng chống rác thải nhựa. Đồng thời, vận động các hộ gia đình có vườn đào hố chữa rác hữu cơ để ủ thành phân bón, taapj kết rác thải có thể tái chế bán cho người thu mua, trôn lấp hoặc đổ đến địa điểm tập kết quy định đối với rác thải vô cơ không tái chế được. Hưởng ứng phong trào chung tay xử lý rác thải và phòng chống rác thải nhựa đảm bảo thiết thực sẽ góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở xã Lăng Can. 

Các khu dân cư của xã Lăng Can ký giao ước thi đua chung tay xử lý rác thải và phòng chống rác thải nhựa

Tại Hội nghị Trưởng Ban công tác mặt trận ở các khu dân cư đã cùng nhau ký giao ước thi đua, thực hiện mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa giai đoạn 2020 - 2025, hưởng ứng phong trào thi đua “ Lâm Bình chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. Sau Hội nghị, UBMTTQ xã Lăng Can đã tổ chức ra quân thu gom rác thải tại khu dân cư thôn Nà Khà. 

Người dân tham gia thu gom, phân loại rác thải tại thôn Nà Khà, xã Lăng Can

Việc tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Phong trào “ Lâm Bình chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, nhằm tuyên truyền, vận động mỗi ngươi dân hãy nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm chung tay thu gom, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, tạo môi trường nông thôn sạch - xanh - đẹp - an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe con người và thúc đẩy du lịch địa phương ngày một phát triển bền vững theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục