Xã Khuôn Hà tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa giai đoạn 2020 - 2025

Hưởng ứng Phong trào thi đua “ Lâm Bình chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, sáng ngày 28/8/ 2020, UBMTTQ xã Khuôn Hà đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa giai đoạn 2020 - 2025.

Tại hội nghị, UBMTTQ xã đã triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển  và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa, giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó, để đạt được mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 xã Khuôn Hà có trên 95% số hộ gia đình thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt, UBMTTQ xã đã thành lập 10 mô hình tự quản tại 10 khu dân cư trên địa bàn, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do rác thải và chất thải nhựa trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt. Đồng thời, hướng dẫn phân loại, lựa chọn hình thức xử lý rác thải hữu cơ và thu gom rác thải vô cơ phù hợp, đạt hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường như: vận động các hộ gia đình tự đào hố để xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón. Đối với các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã sẽ tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động tự giác thực hiện việc thu gom và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa tại gia đình và cơ quan, đơn vị. 

Các khu dân cư ký giao ước thi đua, chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa

Hưởng ứng phong trào thi đua “ Lâm Bình chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, thực hiện Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, hướng tới xây dựng xã Khuôn Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Khuôn Hà đã hướng dẫn hội viên phân loại rác thải túi nilon, chai nhựa, hộp nhựa tái chế thành viên gạch sinh thái để xây dựng các công trình vườn hoa, tường rào, ghế ngồi. Đồng thời, vận động chị em đào hố rác, trang bị sọt đựng rác để phân loại rác thải tại gia đình, xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, duy trì và nhân rộng tuyến đường hoa tại các thôn bản đảm bảo xanh - sạch - đẹp. 

Hội nghị đã tổ chức ra quân thu gom rác thải tại sân vận động xã Khuôn Hà nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường

Tại Hội nghị Trưởng Ban công tác mặt trận ở các khu dân cư đã cùng nhau ký giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện tốt nội dung kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển  và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa giai đoạn 2020 - 2025, hưởng ứng phong trào thi đua “ Lâm Bình chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. Sau Hội nghị, UBMTTQ xã Khuôn Hà đã tổ chức ra quân thu gom rác thải tại khu vực sân vận động của xã. Thông qua đó, nhằm tuyên truyền, vận động mỗi ngươi dân hãy nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm chung tay thu gom, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa, tạo môi trường nông thôn sạch - xanh - đẹp - an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe con người và thức đẩy du lịch địa phương ngày một phát triển.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục