Hội Phụ nữ huyện Lâm Bình trong công tác bảo vệ môi trường

Với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thì tiêu chí môi trường được xem là một trong những tiêu chí khó thực hiện ở các xã. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương quyết tâm thực tiêu chí này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lâm Bình đã có nhiều giải pháp, cách làm phù hợp, thực hiện bảo vệ môi trường, từ đó góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Lâm Bình tham gia thu dọn rác thải 

Thực hiện công tác bảo vệ môi trường nói chung và tiêu chí môi trường nói riêng trong xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện Lâm Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các hội viên bằng nhiều hình thức, đồng thời tích cực thực hiện phong trào “Phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng”. Phong trào phòng chống “Chống rác thải nhựa”; Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Theo đó 100% chi hội, đã vận động gia đình và người thân hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt hàng ngày. Thực hiện xây dựng hố đốt rác, tại các cánh đồng, khu dân cư hướng dẫn các hội viên và người dân thực hiện thu gom, phân loại rác thải hộ gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi.

Với sự phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền, cùng với những hoạt động hiệu quả, thiết thực, Hội LHPN huyện Lâm Bình đã tạo nên phong trào bảo vệ môi trường có sức lan tỏa sâu rộng đến mỗi gia đình cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ. Từ đó thúc đẩy các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng thiết thực, không những giữ gìn môi trường sống, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường mà còn góp phần thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần thiết thực trong phong trào phụ nữ Tuyên Quang chung tay xây dựng NTM tại địa phương.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục