Thanh niên Thượng Lâm phát huy công tác bảo vệ môi trường gắn với phát triển du lịch

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Lâm Bình, Đoàn thanh niên xã Thượng Lâm đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Đoàn viên, thanh niên xã Thượng Lâm thực hiện thu gom rác thải

tại khu Trung tâm xã và các điểm tham quan du lịch.

Chứng kiến một buổi lao động tình nguyện của lực lượng đoàn viên – thanh niên xã Thượng Lâm thực hiện thu gom rác thải tại khu Trung tâm xã và các điểm tham quan du lịch thuộc khu vực Hồ Sinh thái Na Hang – Lâm Bình mới cảm nhận được tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ vì một môi trường xanh – sạch – đẹp cho quê hương. 

Từ việc bảo vệ môi trường tại các điểm du lịch và khu vực công cộng, thôn xóm; thông qua chương trình “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên hưởng ứng tham ra công tác bảo vệ môi trường, qua đó đã tác động rất lớn và làm thay đổi nhận thức của các tầng lớp nhân dân và du khách khi đến thăm quan nơi đây.

Với chủ đề Thanh niên Lâm Bình sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng; thông qua các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân tham gia. Từ đó tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội. Khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội; đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Với những cách làm phù hợp của tuổi trẻ xã Thượng Lâm và ý thức của người dân địa phương trong việc bảo vệ môi trường đã được nâng lên. Từ đó, giúp cho huyện có được môi trường xanh, sạch, đẹp; tạo sự hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy du lịch trên địa bàn ngày càng khởi sắc.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục