Xã Thổ Bình tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Sau 10 năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình đã hoàn thành 13/19 tiêu chí. Đây là nỗ lực lớn của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với mục tiêu đến hết năm 2021, xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hiện nay, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã Thổ Bình đang ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Nhằm chung tay thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN xã Thổ Bình đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Bản em xanh, sạch, đẹp tại các chi hội thôn bản. Theo đó, mỗi chi hội sẽ trồng hoa tại các tuyến đường và khuôn viên nhà văn hóa của thôn, đông thời thực hiện chăm sóc thường xuyên để hoa phát triển tốt. Hằng tháng Ban Chấp hành Hội LHPN xã trực tiếp đến các chi hội chấm điểm nhằm động viên, khích lệ hội viên thi đua chăm sóc tốt cho diện tích hoa, cây cảnh đã trồng. Sau một thời gian thực hiện, đến nay 8/10 thôn của xã đều đã trồng hoa tại các tuyến đường và nhà văn hóa. Việc duy trì quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm cũng được các chi hội thường xuyên tổ chức, góp phần tạo môi trường xanh, sạch, đẹp tại thôn bản. Cùng với đó, Hội LHPN xã còn vận động hội viên thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đến nay, toàn Hội đã có 468 hộ gia đình đạt 5 không, 3 sạch. Đồng thời, đã huy động được nhiều chị em tham gia giúp đỡ lẫn nhau viên gạch hồng để xây dựng 3 công trình vệ sinh đạt chuẩn. Những việc làm cụ thể, thiết thực của Hội LHPN xã đã góp phần quan trọng cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

Xã Thổ Bình đang đổi mới từng ngày

Thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới của huyện, năm 2020, xã Thổ Bình phấn đấu đạt 1 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đó là tiêu chí trường học. Thực hiện tiêu chí này, hiện nay xã đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng về cơ sở vật chất trường mầm non, phấn đầu hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm học 2020 - 2021, đối với trường tiểu học và trung học cơ sở xã tiếp tục chỉ đạo các trường học duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học, rà soát hiện trạng và kịp thời sửa chữa hư hỏng của trường, lớp học và trang thiết bị dạy học. Chỉnh trang vườn hoa cây cảnh, thường xuyên quét dọn vệ sinh khuôn viên trường lớp học, sắp xếp trang thiết bị, nội vụ lớp học gọn gàng. Cùng với thực hiện tiêu chí trường học, xã Thổ Bình còn đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, cũng như phân công các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã phụ trách thực hiện tiêu chí Nhà ở dân cư, môi trường và an toàn thực phẩm. Theo đó, trong năm 2020, UBND xã cùng với UBMTTQ và các đoàn thể xã sẽ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 50 hộ gia đình chỉnh trang nhà cửa đạt chuẩn, đồng thời huy động các nguồn lực để xóa 6 nhà ở tạm, nhà dột nát. Đối với tiêu chí môi trường, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa, cây xanh theo các tuyến đường thôn. Hướng dẫn xây dựng 161 nhà tắm, 150 nhà tiêu và 30 chuồng trại chăn nuôi khác. Vận động 100 hộ gia đình mua và sử dụng máy lọc nước. Tăng cường công tác kiểm tra việc tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm. 

Cơ sở vật chất trường, lớp học từng bước được đầu tư xây dựng hoàn thiện, đã góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở xã Thổ Bình

 Có thể thấy rằng, việc xây dựng nông thôn mới đã mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân địa phương. Để đạt được mục tiêu về đích nông thôn mới theo lộ trình, bên cạnh sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền địa phương và người dân xã Thổ Bình, rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục