Lâm Bình thực hiện kế hoạch xây dựng vườn mẫu NTM năm 2020

Thực hiện kế hoạch số 31, ngày 9/3/2020 của UBND huyện Lâm Bình, về thực hiện kế hoạch xây dựng vườn mẫu NTM năm 2020; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã triển khai thực hiện 5 vườn mẫu tại 5 hộ gia đình ở 3 xã Thượng Lâm, Khuôn Hà và xã Lăng Can; gồm vườn của gia đình Bà Nguyễn Thị Huyền; Ông Quan Văn Ngôn, thôn Nà Đông, xã Thượng Lâm; Ông Chẩu Tiến Toàn, thôn Ka Nò, xã Khuôn Hà; Ông Hoàng Ngọc Chỉ và Ông Nguyễn Văn Nhật, thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can.

Vườn mẫu trồng cây bò khai và cây giảo cổ lam của gia đình

Ông Nguyễn Văn Nhật, thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can.

Theo đó, vườn mẫu NTM sẽ được xét trên 5 tiêu chí với 9 chỉ tiêu, gồm: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; sản phẩm từ vườn; môi trường cảnh quan; thu nhập. Thực hiện quy hoạch – thiết kế vườn hộ, quy hoạch, định hướng phát triển cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, kỹ thuật canh tác của từng vườn hộ gia đình và phù hợp với tái cơ cấu nông nghiệp của xã, huyện; tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, kỹ thuật thu hoạch, bảo quản, sơ chế sản phẩm cho các hộ gia đình; đầu tư hệ thống tưới nước tiết kiệm, máy móc thiết bị bảo quản, sơ chế sản phẩm; định hướng hỗ trợ các hộ gia đình lựa chọn cây trồng, vật nuôi vào sản xuất phù hợp với điều kiện của từng hộ và phù hợp với kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp gắn với quy trình sản xuất an toàn, theo hướng sản phẩm sạch, đồng thời yêu cầu các hộ gia đình viết giấy cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, không sử dụng hóa chất, chất cấm trong sản xuất. Đông thời đẩy mạnh tuyên truyền các hộ thu gom, xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt theo đúng quy định; cải tạo, nâng cấp chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Khuyến khích trồng cây xanh để phủ xanh hàng rào.

Huyện Lâm Bình phấn đấu hết năm 2020, 5 hộ gia đình tại 3 xã Thượng Lâm, Khuôn Hà và xã Lăng Can sẽ thực hiện đạt kế hoạch xây dựng vườn mẫu NTM.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục