Phụ nữ Khuôn Hà tích cực tham gia kiên cố hóa kênh mương

Để góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Phụ nữ ở xã Khuôn Hà đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, thu hút sự hưởng ứng của cán bộ, hội viên phụ nữ.

  Để chị em phụ nữ nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội cũng như các hội viên đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã tuyên truyền, vận động hội viên phát huy vai trò làm chủ trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, các chi hội còn tích cực vận động hội viên phụ nữ gương mẫu tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, lựa chọn đăng ký các nội dung trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới để tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện như: Xây dựng đường bê tông nông thôn, làm nhà văn hoá, xây dựng kênh mương thủy lợi, bảo vệ môi trường… đã thu hút đông đảo hội viên nhiệt tình tham gia. Điển hình có chi hội phụ nữ thôn Nà Thom, hiện nay xã Khuôn Hà đang tập trung thực hiện tuyến kênh mương mẫu gắn với tuyến đường mẫu tại thôn Nà Hu. Để đẩy nhanh tiễn độ thi công tuyên kênh mương cũng như tuyến đường mẫu Hội liên hiệp phụ nữ xã Khuôn Hà đã huy động các chi hội phụ nữ trong toàn xã đến tham gia giúp đỡ Chi hội phụ nữ thôn Nà Hu lao động đào đắp, san lấp mặt bằng và lắp đặt kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn. Với hình thức đổi công chi hội này giúp đỡ chi hội kia và ngược lại đã tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi, hiệu quả trong công việc, đồng thời tiến độ thi công các công trình cũng được đẩy nhanh. 

Phụ nữ Khuôn Hà nạo vét kênh mương thủy lợi

  Hội liên hiệp phụ nữ xã Khuôn Hà có 436 hội viên, sinh hoạt ở 12 chi hội. Hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Hội liên hiệp Phụ nữ xã Khuôn Hà đã có nhiều cách làm hay, vừa huy động được sức mạnh tổng hợp vừa thực hiện thành công một số tiêu chí trong xây dựng NTM. Đặc biệt là về thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên. Hội liên hiệp phụ nữ xã Khuôn Hà đã vận động các chi hội phối hợp cùng với các tổ chức đoàn thể trong thôn tham gia hàng nghìn ngày công lao động đào móng nhà văn hóa và vận chuyện vật liệu xây dựng, tham gia đào đắp và lắp đặt kênh mương thủy lợi bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, làm đường bê tông nội đồng… Đến nay các tuyến kênh mương và các tuyến đường giao thông trong xã đang dần được kiên cố hóa sạch, đẹp.

Chi em phụ nữ thôn Nà Thom tham gia vận chuyển
cấu kiện kênh mương bê tông đúc sẵn

  Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, chi em phụ nữ ở  xã Khuôn Hà đã và đang chung tay cùng cấp ủy, chính quyền xã quyết tâm khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2017 theo kế hoạch đề ra.

Bài, ảnh: Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục